Medlemsinformation 5 – oktober 2014

Medlemsinformation 5 – oktober 2014

Posted by Sekretariat EiD · on oktober 02, 2014 · in Ikke kategoriseret · with Kommentarer lukket til Medlemsinformation 5 – oktober 2014

Erhvervsskolelederne i Djøf har nu været en realitet i et år. Meget er sket og meget sker fortsat:

Indledende øvelser vedr. OK15 er gået i gang.

Vi forbereder en møderække rundt i landet hvor dels aktuelle forhold og dels hvordan overgangen til Djøf har udspillet sig.

Vi bliver en stadig mere integreret del af djøf, hvilket bl.a. viser sig ved at vore lønvilkår belyses gennem en stærkt forbedret lønstatistik.

Ny brochure om Erhvervsskolelederne i Djøf er på vej.

Brug Djøf online og Djøf bladet til stillingsopslag

 

Overenskomst 2015

De første indledende øvelser er gjort vedr. OK-15. I den anledning har bestyrelsen sendt et brev til Moderniseringsstyrelsen angående OK-15. Heri skriver vi bl.a.:

”Godt 400 Erhvervsskolelederne er organiseret i Djøf, Erhvervsskolelederne i Djøf.

Dermed har langt den største gruppe ledere på Erhvervsskolerne valgt Djøf til og dermed andre organisationer fra. Vore medlemmer kommer fra alle erhvervsskoler, SOSU-, Merkantile-, maritime- og tekniske skoler

Centralorganisationerne har på trods af disse kendsgerninger ikke villet lade aftale- og forhandlingsretten følge medlemmerne.

Derfor fremsender vi på denne måde vores input til OK 15 og forventer at lederne på erhvervsskolerne vil blive hørt, og vores input tages med”

Derefter har vi nævnt vores input til forhandlingerne

 

Erhvervsskoleledernes input

 • ”Størst mulig procentuelle forbedringer af alle løndele
 • Større råderum for bestyrelserne gennem udlægning af cheflønspuljen/dele af cheflønpuljen til bestyrelserne
 • Obligatorisk pension af resultatlønkontrakter/ pension af alle løndele
 • Bedre afskedsbeskyttelse af øverste leder
 • Længere opsigelsesvarsler for alle ledere
 • Bedre muligheder for fratrædelsesaftaler
 • Bevarelse af anciennitet ved jobskifte inden for samme overenskomst/aftaleområde
 • Mere fleksibilitet for seniorer
 • Obligatoriske seniorkarrieresamtaler
 • Forbedrede muligheder for at fastholde ældre ledere og chefer.

 

 • Hævelse af lønniveauet for laveste ledere”

 

Møderække

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe der skal planlægge en møderække i starten af 2015.

Vi planlægger et møde i hver af Danmarks 5 regioner.

Emnerne vil omhandle:

Vores overgang til Djøf, hvad har vi fået – hvad har vi mistet.

Aktuelle emner som ny arbejdstidsaftale, ny erhvervsuddannelsesreform, lokale lønforhandlinger, OK-15 m.fl.

Samt måske allervigtigst:

Hvad mener man blandt medlemmerne er de vigtigste emner for bestyrelsen og dermed foreningen at tage op, og i hvilken form.

 

Lønstatistik

Vi er nu en del af Djøf og hermed bliver vi også en del af det store statistik og analyseapparat som Djøf har.

Allerede nu er vi klar med en lønstatistik, der kan læses på vores hjemmeside (LINK)

Og til februar kommer vi med som en del af den automatiske ”lønberegner” der findes på Djøf´s hjemmeside. 

 

Ny brochure

Vi er i fuld gang med at lave en brochure i Djøf-regi som vi kan bruge til at rekruttere de af vore kolleger der endnu ikke er med i Erhvervsskolelederne i Djøf.

Denne brochure vil ligge klar i slutningen af året.

Indtil da må vi alle hver især forsøge at få flere med i foreningen så vi kan stå stærkere i forhandlingerne med ministerier, styrelser med videre.

Stillingsopslag i Djøfbladet m.v.

Rigtig mange jobs bliver formidlet gennem Djøf – bladet eller online.

Brug derfor Djøfs medier, når du skal have din næste medarbejder

Hvis du skal bruge en ny medarbejder, rammer du de relevante med Djøfs medier. Dit jobopslag kan komme på vores elektroniske jobdatabase – jobunivers.dk – eller i Djøfbladet. På den måde kan du let få de relevante kandidater blandt Djøfs 55.000 erhvervsaktive medlemmer. Kontakt Michael Jessen på Djøfs mediebureau, og få et godt tilbud, der passer til dine behov. Ring til Michael på 3370 7645

 

Med venlig hilsen

Jens Porsgaard Nielsen

Formand

Erhvervsskolelederne i Djøf

Comments are closed.