Medlemsinformation juni 2015

Medlemsinformation juni 2015

Posted by Sekretariat EiD · on juli 02, 2015 · in Ikke kategoriseret · with Kommentarer lukket til Medlemsinformation juni 2015

Medlemsinformation juni 2015

Erhvervsskolelederne i Djøf arbejder stadig videre på at blive lederorganisationen for ledere på erhvervsskoler.

Nok er Danmark kendt som foreningernes land, men skal vi høres, er det en fordel at tale med én stemme. Og på flere måder er det netop, hvad vi arbejder på.

Vi har for nylig holdt et udbytterigt møde med Gymnasieskolernes Lederforening, Lederforeningen for VUC-Lederne og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser (Sprogskolerne), der alle er foreninger under Djøf-paraplyen Offentlige chefer.

Mødet lover godt for fremtidens mulighed for at tale med fælles røst.

Samtidig planlægger vi en møderække med tidligere jægersoldat Thomas Rathsack og mentaltræner Rune Wåhlin Andersen, forfatterne bag bogen ”Stærk under pres”, hvor vi dels vil høre deres bud på, hvordan vi som ledere forbliver stærke under pres, og dels vil tage en dialog med medlemmerne om, hvilke forventninger der er til os som forening og bestyrelse og de initiativer, vi arbejder med. Læs mere om det senere i dette nyhedsbrev.
Mange fælles udfordringer

Det var et positivt møde den 18. juni mellem Erhvervsskolelederne i Djøf og Gymnasieskolernes Lederforening, Lederforeningen for VUC, Lederne og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser (Sprogskolerne). Her drøftede vi de fælles udfordringer, vi står over for i ungdomsuddannelserne.

Selv om det måske ikke ser sådan ud på overfladen, har vi mange parallelle udfordringer. Det lægger op til et tæt samarbejde, hvilket vi derfor på mødet var enige om at intensivere og udbygge.

Dette samarbejde skal bl. a. styrkes op til de næste overenskomstforhandlinger, og vi vil sammen forberede os til drøftelserne om fælles lederaftale og meget andet. Desuden talte vi om muligheden for seminarer, lederudviklingsforløb mv.

Aftalen blev at holde næste møde allerede til september, så vi kan videreudvikle samarbejdet.
Vigtigt med sammenhold i ledergrupperne – landsdækkende møderække
På efterårets landsdækkende møderække kommer Thomas Rathsack og Rune Wåhlin Andersen forbi og holder et kontant og inspirerende foredrag med udgangspunkt i deres bog “Stærk under pres”, der udkom den 28. april.
I et underholdende parløb fortæller de to, hvordan krop og hjerne reagerer under pres, og hvilke egenskaber der er afgørende for præstationsniveauet i såkaldte high performance teams.
Lederrollerne på erhvervsskolerne gennemgår lige nu store forandringer. Det betyder nye udfordringer for mange ledere. Med udgangspunkt i Thomas’ personlige beretning om livet som elitesoldat og Runes naturvidenskabelige baggrund fortæller de om, hvordan biologi, psykologi og holdånd spiller sammen, og hvorfor det er vigtigt med understøttelse i arbejdet, sammenhold, sparring og netværk i ledergrupperne.
Samtidig giver de to oplægsholdere konkrete råd om præstationer under pres, samarbejde, stresshåndtering og mental træning, som er direkte anvendelige i din organisation.

Om oplægsholderne
Thomas Rathsack er forfatter og tidligere jægersoldat med flere års operativ erfaring fra Irak og Afghanistan. Han har desuden arbejdet som fotograf, sikkerhedskonsulent og programleder for en dansk minerydningsorganisation i Kaukasus og Afghanistan. Han modtog den højeste amerikanske enhedsudmærkelse, Presidential Unit Citation, efter deltagelse i Task Force K-BAR i Afghanistan. I dag lever Thomas af sit forfatterskab og sin rådgivningsvirksomhed. Hans bog “Jæger – i krig med eliten” har nu solgt næsten 200.000 eksemplarer i fem lande.
Rune Wåhlin Andersen træner og rådgiver inden for præstationer under pres, stresshåndtering og performance. Han arbejdede i en årrække med kommunikation, ledelse og PR, inden han vendte tilbage til sit naturvidenskabelige udgangspunkt og stiftede virksomheden Metrik Simulation, som bygger bro mellem naturvidenskaben og professionelle miljøer gennem træning og rådgivning.

Erhvervsskolelederne i Djøf og vore vilkår
Efter foredraget med Thomas Ratchsack og Rune Wåhlin Andersen fortsætter mødet med en Djøf-del, som kommer omkring følgende emner:
• Djøf og løndannelse
• Faglige sager herunder afskedssager
• Forbedringer af vore ansættelsesforhold
• Etablering af lokale lederforeninger og dermed samling af alle ledere på de enkelte skoler i EiD
• Netværksdannelse, sparring mv.
Der er her lagt op til Dialog mellem EiD og medlemmerne, dels hvad vi arbejder med i foreningen og dels hvad i som medlemmer ønsker vi skal tage af initiativer.

Datoer for møderække, alle møder forventes at starte kl. 15.30
• Region Nord (Aalborg) – 17. september
• Region Midt (Herning) – 24. september
• Region Syd (Kolding) – 1. oktober
• Region Sjælland (Køge) – 8. oktober
• Region København (Djøf) – 27. oktober

Der vil i starten af august komme en detaljeret indbydelse med nøjagtig angivelse af tid og sted
Sæt allerede nu kryds i kalenderen

Bemyndigelse til forhandling af løn
Bestyrelsesforeningernes formænd og lederforeningerne ditto har på et møde drøftet en mulig forbedring af samarbejdet mellem Undervisningsministeriet og de enkelte bestyrelser på gymnasier, erhvervsskoler og VUC.
Det drejer sig især om bestyrelsens bemyndigelse fra ministeriet til forhandling af løn.

Ved ansættelse
Undervisningsministeriet kan nemlig først give sin bemyndigelse, når institutionen søger bemyndigelse for en konkret person.
Det skaber flere problemer i et ansættelsesforløb, bl.a. stresser det manglende kendskab til lønniveauet ansættelsesprocessen og øger risikoen for, at den bedste kandidat springer fra.

Ved forhandling af løn under ansættelsen
Det er uklart, hvilke kvalifikationer der efter ministeriets vurdering kan gives tillæg for, og hvilke kriterier der lægges vægt på. Bestyrelsen modtager heller ikke en begrundelse for hele eller delvise afslag.
Det er ifølge bestyrelsesforeningerne utilfredsstillende, at bestyrelsen ofte må lægge pres på ministeriet for at få klar besked. Herved er det tilfældigt, hvem der får held til forhøjelse af bemyndigelse.
Konklusionen på mødet blev, at bestyrelsesforeningerne (skolebestyrelsesforeningerne) nu vil drøfte med Undervisningsministeriet, hvilke ændringer i processen for disse forhandlinger, der bør laves.
Jens Porsgaard Nielsen
Formand
Erhvervsskolelederne i Danmark

Comments are closed.