Medlemsinformation december 2013

Medlemsinformation december 2013

Posted by Sekretariat EiD · on december 16, 2013 · in Ikke kategoriseret · with Kommentarer lukket til Medlemsinformation december 2013

København den 6. december 2013

Kære kollega

 

Det er os en stor glæde at kunne meddele, at alle ledere på erhvervsskolerne nu organiserer sig sammen i Djøf’s afdeling for offentlige chefer.

Der er efter positive drøftelser mellem lederforeningen for de tekniske skoler m.fl., ledersektionen i HL og SOSU skolelederne opnået enighed om at etablere en fælles forening:

Erhvervsskolelederne i Djøf

Hermed kommer vi i et fællesskab med 6.200 ligestillede kolleger i DJØF’s afdeling for Offentlige Chefer, heraf over 1.100 ledere i undervisningssektoren. Vi etablerer med andre ord en slagkraftig organisation med større indflydelse på vores vilkår.

I dag er der mere end 320 ledere fra erhvervsskoler organiseret i Offentlige chefer i DJØF og når Handelsskoler og SOSU-skoler kommer med, vil vi være en slagkraftig og afgørende faktor i DJØF´s Offentlige Chefer.

Lederne på SOSU-skolerne er i dag organiseret i mange forskellige faglige organisationer, ligesom lederne på Handelsskolerne indtil 31. december er organiseret i en ledersektion under Handelsskolernes Lærerforening, men mange har allerede besluttet at melde sig ind i DJØF. Så på nuværende tidspunkt er der rigtig mange af vores kolleger, der har truffet beslutning om at forlade CO10/LC m.v. og meldt sig ind i DJØF/AC.

 Baggrunden for, at vi bør samle os i DJØF er således, at det vil styrke vores forhandlingsposition over for de øvrige lederforeninger i DJØF’s chefgruppe, samt ikke mindst, og vigtigst af alt, styrke vores forhandlingsposition over for Undervisningsministeriet og Moderniseringsstyrelsen. Det er vigtigt at få styrket vores forhandlingsposition allerede nu, da forhandlingerne om OK15 starter i foråret 2014. En ny fælles forening vil også være attraktiv for andre grupper af ledere på vores skoler, eksempelvis ledere organiseret i TAT, Ledernes Hovedorganisation og lignende. Med andre ord:

Alle ledere på vore skoler kan altså nu samles i en lederforening

Dette giver mange fordele og vil alt andet lige styrke lederne på de enkelte skoler.

En yderligere væsentlig begrundelse for at etablere den fælles forening i DJØF er, at vi i forbindelse med de seneste 3 overenskomster gennem CO10 ikke er kommet igennem med berettigede ønsker eller krav. Forhandlingsretten har så at sige været sat ud af funktion, og med Moderniseringsstyrelsens planer for en fælles lederaftale på uddannelsesområdet, er det næppe sandsynligt, at den ”gamle” forhandlingsret under CO10 kommer i anvendelse igen. I øvrigt vil en ”ny” forhandlingsret efter vores opfattelse i praksis følge medlemmerne på lidt længere sigt.

Vision

Visionen med den fælles forening er at være med til at skabe et organiseret fællesskab for alle ledere på erhvervsskolerne, for derigennem at etablere en samlet platform over for ministerielle myndigheder, det politiske system, øvrige organisationer og medieverdenen. Det er visionen at etablere en samlet forening for samtlige ledere på uddannelsesinstitutioner, der udbyder erhvervsuddannelser.

Formålet med den fælles forening

Foreningens formål er at varetage det enkelte medlems interesser for så vidt angår ansættelses-, løn- og pensionsforhold. Foreningens formål er endvidere at deltage aktivt i arbejdet for medlemmernes generelle økonomiske, administrative, arbejdsmæssige og pensionsmæssige interesser. I den forbindelse vil foreningen bistå medlemmerne i lokale forhandlinger om ledernes vilkår samt varetage medlemmernes juridiske interesser.

Hvad betyder dette konkret?

DJØF tilbyder individuel rådgivning, assistance og sparring i forbindelse med din professionelle udvikling. Det kan fx være gode råd i forhold til løn- og ansættelsesforhold, eller hjælp og gode råd til karriereplanlægning. Det kan være gennem hjælp og støtte i afskedssituationer og det kan være hjælp og støtte i forbindelse med eksempelvis udbrændthed og stress.

Det kan være gennem faglige arrangementer, seminarer eller kurser, hvor du møder andre offentlige ledere, chefer eller øvrige DJØF’ere, så du kan danne nye netværk. Og så varetager Erhvervsskolelederne i DJØF sammen med DJØF dine interesser i den offentlige debat og blandt beslutningstagerne. Ambitionen er at give dig optimal rådgivning og støtte, uanset hvor du er i dit arbejdsliv. Som medlem af Erhvervsskolelederne i DJØF har du fordelen af at have en faglig organisation i ryggen, og af at have en organisation, som kender netop dit arbejdsmarked i uddannelsessektoren.

Du kan læse om de mange muligheder samt finde gode råd på hjemmesiden: www.djoef.dk

Vi glæder os til at møde dig i vores nye fælles lederforening.

 

Med venlig hilsen

 

For HL Lederne

Steen Sørensen

Formand for HL’s ledersektion

Mobil: 2220 1854

Mail: ssor@zbc.dk

 

Poul Søe Jeppesen

Ledersektionen

Mobil: 2710 5920

Mail: psj@ah.dk

 

For SOSU Lederne

Inger Margrethe Jensen

Dir. SOPU København

Mobil: 26893070

Mail: injens@sopu.dk

 

Anette Macko

Uddannelseschef SOPU København

Mobil:23812503

Mail: anmack@sopu.dk

 

For Erhvervsskolelederne

Jens Porsgaard Nielsen

Formand EiD

Mobil: 2120 8520

Mail: jpn@djoef.dk

Mogens Buus Andersen

Næstformand EiD

Mobil: 2526 6342

Mail: mba@FoodCollege.dk

 

 

Comments are closed.