Medlemsinformation 6 – december 2014

Medlemsinformation 6 – december 2014

Posted by Sekretariat EiD · on december 16, 2014 · in Ikke kategoriseret · with Kommentarer lukket til Medlemsinformation 6 – december 2014

Konferencer undervejs

En væsentlig del af det at have en forening for erhvervsskoleledere er at sætte ledelse på dagsordenen, det gør vi dagligt i Erhvervsskolelederne i Djøf (EiD), og alt vores arbejde tager udgangspunkt i ledelse og ledere.

Det samme gør sekretariatet for offentlige chefer i Djøf, her har man blot et bredere blik end blot erhvervsskolelederne.

 EiD ønsker fortsat at sætte fokus på ledelse og ledernes vilkår efter OK13. Det vil vi gøre med to konferencer, en i Djøfs lokaler i København den 29. januar 2015, og en på Hotel Kolding Fjord i Kolding den 3. februar 2015.

Vi har bedt undervisningsministeriet og Moderniseringsstyrelsen komme med deres bud på lederrollen i fremtiden inden for erhvervsskole området. Vi har bedt Stefan Hermann kigge på ledelse og lederrollen set fra Metropols vinkel, vi har bedt Rektor for Københavns Erhvervsakademi, Stefan Hermann, komme med sit bud på fremtidens lederrolle, også set fra et politisk perspektiv på erhvervsskolerne. Endelig har vi bedt tidligere undervisningsminister Bertel Haarder komme med sit bud på fremtidens erhvervsskoleleder set fra et overordnet politisk perspektiv.

Programmet med de to konferencer vil snarest blive udsendt, alle ledere på erhvervsskoler er velkomne til at deltage. Ja vi beder faktisk jer, vore medlemmer, om at invitere kollegaer med fra skolen, der endnu ikke er blevet medlemmer hos os.

Konferencerne er gratis for alle.

 

Ny brochure

Vi har i længere tid arbejdet på en let tilgængelig brochure, der forklarer hvad man får når man bliver medlem af EiD.

Formålet med brochuren er, dels at klæde os på til at kunne argumentere for at vi som erhvervsskoleledere mødes i Djøf, og at vi kan vise de af vore kolleger der endnu ikke er blevet medlemmer, at der er store fordele ved medlemskab hos os.

 

Fællesmøde med Gymnasieskolernes lederforening og VUC lederforeningen

Den 4. december afholdt de tre foreninger Gym.LF og VUC LF og EiD et fællesmøde for at drøfte fælles berøringsflader, og helt aktuelt vilkårene for ansættelser af øverste ledere på de tre forskellige skoletyper.

Endvidere drøftede vi, hvorledes vi fremover skulle afholde regelmæssige kontaktmøder, for at drøfte de mange sammenfaldende problematikker der er, på trods vore forskellige skoletyper.

 

OK 15

Formanden for Offentlige chefer i Djøf Henning Tiesen skriver i et nyhedsbrev.

Gennem et sidste stykke tid har vi forberedt os til OK15. Mange af vores medlemmer er kommet med forslag til krav – tak for det. Jeg sætter pris på både de konkrete kravsforslag, men også på det engagement, det viser i vores forening.

Kravene er sendt videre til Akademikerne (AC), og de er blevet koordineret og prioriteret med kravene fra de andre akademiker-organisationer. Nu er vi klar til at udveksle kravene med arbejdsgiverne. Det sker midt i december. Det er en del af den køreplansaftale, der er indgået med arbejdsgiverne. Kravene må ikke offentligøres før de er udvekslet med arbejdsgiverne. Derfor er det ikke muligt at fortælle mere detaljeret om de krav AC går videre med, men Djøfs krav er godt repræsenteret i ACs kravspakke.

Et af de områder som vi særligt har fokus på er de udfordringer det giver, når vi alle skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. Er vores overenskomster og rammeaftaler gearet til at det? Vi mener, at der kan være grund til at se nærmere på dette og bl.a. forbedre mulighederne for at træde et skridt tilbage fra chefrolle og fortsætte i en mindre chefstilling eller en stilling uden ledelsesansvar.

Selvom de formelle forhandlinger først starter i slutningen af december, foregår der ved siden af en række uformelle drøftelser, eller møder ”under radarhøjde” som det kaldes. Det skyldes bl.a. at der kan være store temaer, som kræver længere forberedelse end forhandlingsplanen tillader.

Hvis jeg skal give en forsigtig vurdering af OK15, skal vi nok forvente en overenskomstperiode på 3 år. Selve den økonomiske ramme er et forhandlingstema, men man vil nok her kigge på den ramme, der blev aftalt ved de overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked i foråret. Her blev resultatet for en 3-årig periode i området af 5 %. På det offentlige område skal der også tages højde for, at der skal være plads til lokal løndannelse og en reguleringsordning.

Der er en dark horse i forhandlingsforløbet – og det er folketingsvalget, der skal finde sted senest i september 2015. Hvilken indflydelse det får er svært at sige.

Vi vil gøre vores for, at du kan holde dig ajour med forhandlingerne. Til det brug har vi oprettet en hjemmeside, der løbende fortæller det sidste nye om forhandlingerne. Du finder hjemmesiden på denne adresse: www.djoef.dk/OK15.

På hjemmesiden kan du også læse mere om de områder, hvor Djøf stiller krav.

Vi vil også sende nyhedsmail ud løbende med de seneste nyheder om forhandlingerne.

Sidst men ikke mindst er du altid velkommen til at kontakte Djøf med store som små spørgsmål om OK15”.

Så vidt formanden for Offentlige chefer i Djøf Henning Thiesen.

Hvad angår de mere specifikke erhvervsskoleforhold, har vi tilbage i september sendt vore input til moderniseringsstyrelsen. Her fremførte vi bl.a.:

 • Størst mulig procentuelle forbedringer af alle løndele
 • Større råderum for bestyrelserne gennem udlægning af cheflønspuljen /dele af cheflønpuljen til bestyrelserne
 • Obligatorisk pension af resultatlønskontrakter/ pension af alle løndele
 • Bedre afskedsbeskyttelse af øverste leder
 • Længere opsigelsesvarsler for alle ledere
 • Bedre muligheder for fratrædelsesaftaler
 • Bevarelse af anciennitet ved jobskifte inden for samme overenskomst/aftaleområde
 • Mere fleksibilitet for seniorer
 • Obligatoriske seniorkarrieresamtaler
 • Forbedrede muligheder for at fastholde ældre ledere og chefer.
 • Hævelse af lønniveauet for laveste ledere

Vi ved at aftaleretten ligger hos CO-10 men vi ved også at langt den overvejende del af erhvervsskolelederne er organiseret i Djøf.

Vi mener at vores input er repræsentativt for erhvervsskolelederes synspunkter, håber og forventer, at Moderniseringsstyrelsen tager dem med puljen.

 

Seniormedlem

Bestyrelsen for Erhvervsskolelederne i Djøf har inviteret vore seniorer til et møde, efterfulgt af en frokost. Her vil vi drøfte fremtiden for seniorarbejdet i foreningen.

På mødet vil også være en orientering om pensionistforeningen i Djøf.

 

Program

Vi mødes kl. 11.00 i Djøfs lokaler

Kort rundvisning

Orientering om Pensionistforeningen i Djøf

Hvad skal fremtiden være for seniorarbejdet i EiD.

Evt. valg af bestyrelsen m.v.

13.00 Frokost

 

Medlemsudvikling

Siden vi for godt et år siden meldte os ind i Djøf har vi set en positiv medlemsudvikling og vi arbejder fortsat hårdt på at styrke denne udvikling.

Vore tiltag med konferencer der kan besøges af såvel medlemmer som ikke medlemmer, vores arbejde i dagligdagen og ikke mindst vores nye brochure er et udtryk for dette arbejde.

Der er ingen tvivl om at vores stemme bliver stærkere jo flere vi samler os i Erhvervsskolelederne i Djøf.

 

Med venlig hilsen

Jens Porsgaard Nielsen

Formand

Erhvervsskolelederne i Djøf

Comments are closed.