Nyhedsbrev
Erhvervsskolelederne i Danmark
Maj 2019

Indledning


Kære medlem – jeg tør næsten godt sige, at cirkulæret omkring cheflønsaftalen er lige på trapperne. Måske så meget, at jeg tør vove at ”æde min hat”.....

Det er også på tide – en række af vores kollegaer er blevet ansat efter 1/1-19 med en forventning om at få deres ansættelse reguleret efter cheflønsaftalen.
 
Umiddelbart efter cirkulærets offentliggørelse vil du blive inviteret til nogle regionale informationsarrangementer i Kolding, Aalborg, København og Herning. Så hold øje med din mail.
 
Jeg vil vente med at ønske dig god læselyst.
 
De bedste hilsner
 
Lars Bregnehøj,
Formand


 

Lokale Kontaktpersoner 
 

Bestyrelsens mål er at netværket af kontaktpersoner når op på 40 personer fordelt over hele landet.

I dag består netværket af 29 personer og nedenfor kan du se den geografiske fordeling.


I forhold til hvad en kontaktpersons rolle består i, er der pt. en beskrivelse under udarbejdelse.

Så snart beskrivelsen er klar udsendes denne til Jer.
 

Du kan altid kontakte din lokale kontaktperson for en opdatering.

Hvis din skole ikke har en kontaktperson, er du velkommen til at kontakte en fra netværket eller
Lars Bregnehøj.


 

Seminar for kontaktpersoner
 
Bestyrelsen gennemførte det første seminar for godt 20 lokale kontaktpersoner på hotel Park i Middelfart, hvor Mads Kildegaard Larsen briefede alle om indholdet i det længe ventede cirkulære omkring cheflønsaftalen. 

Vi kom også omkring:
Lønforhandlingskurser
DJØF arrangementspulje
DJØF bistand til medlemmer
Hvervning

Dagen sluttede med en god middag og hyggeligt samvær. 

 

Klik på kortet for at se, hvem dine kontaktpersoner er !

 
Oplægsholder på seminar for kontaktpersoner:

Erhvervsskoleleder i en forandringstid fyldt med dilemmaer v/James Høpner
 
James Høpner, efteruddannelseschef for praktiserende lægers organisation og tidligere udviklingschef ved DJØF, gav et spændende oplæg med udgangspunkt i James´s  mange bogudgivelser om bl.a. ”meningsskabelse” og ”modstillinger” i organisationer.
 

 
Se Bestyrelsens  Handlingsplan for 2020
ved at klikke her 

 


EiD-Events

DJØF eventpulje understøtter events på din skole. Har du en idé til et arrangement kan du tage kontakt til eventfolkene, hvor DJØF giver økonomisk støtte.
 
Klik på det nedenstående billede for at bidrage med en idé eller tage kontakt.
 
Vi forventer at afholde det første arrangement i Kolding i august måned.
Programmet er endnu ikke fastlagt.

Du får hjælp til arrangementet af bestyrelsen og DJØF, så send endelig en god idé -
så stabler vi et arrangement på benene.
 
Arrangementerne vil være åbne arrangementer,
så du kan invitere dine kollegaer med uanset faglig tilhørsforhold.
 

Vel mødt !
 

Erhvervsskolelederne i Danmark
Formand Lars Bregnehøj
lbh@sde.dk
Tlf. 3043 3007