Nyhedsbrev
Erhvervsskolelederne i DJØF
Juni 2019

Det er i dag en mærkedag - DJØF har nu formelt forhandlings- og aftaleretten !

Kære medlem

 

Jeg lovede, at jeg ville æde min hat, hvis cirkulæret ikke fandt dagens lys inden sommerferien. Det var lige til øllet…
 

Her er cirkulæret, som du får med nogle få kommentarer. Vi vil i august vende tilbage med flere kommentarer, og en plan for nogle regionale medlemsmøder.
Du kan indtil da følge med på 
www.djoef.dk/uddannelsesledelse

 

Der en god aftale:

Nu kan du som leder selv vælge, om du vil have DJØF til varetage dine interesser, når du skal forhandle dine løn- og ansættelsesforhold.
 

Noget nyt er ophævelsen af lønrammerne, hvor lønnen fremover forhandles i sin helhed mellem dig og din arbejdsgiver. Dog vil skolernes foresatte myndighed beholde noget af kompetencen til at regulere lønforholdene for den øverste chef på den enkelte institution, fordi man vil sikre sig, at lønudviklingen ikke kommer ud af kontrol.

Der vil således fortsat være en central godkendelsesprocedure for øverste chefs lønvilkår, dog med mindre detaljeringsgrad end i dag

 

Derudover er der en række nyskabelser, som du selv kan læse dig ind i - i vedlagte aftale. Er du fx chef på en erhvervsskole, har du med de nye chefaftaler mulighed for at overgå til JØP-pension i stedet for din PFA ordning.

Her holder DJØF informationsarrangementer, som du kan tilmelde dig. (se længere nede på siden.)

 

Direktørgruppen er inviteret til kursus omkring kontraktforhandling den  8. august, og efterfølgende vil mellemledergruppen få et tilsvarende tilbud.

Vi forventer, at det typisk vil være de respektive direktører, som først går over på den nye cheflønsaftale, inden den kan kaskaderes ned i organisationen. Husk dog DJØF forhandlingskurser, som er tilgængelige allerede nu.  (se længere nede på siden.)

  

Du kan jo nævne det for dine kollegaer – også dem der ikke er medlemmer af DJØF/EID for nuværende. De må gerne deltage i vores decentrale møder i efteråret.

 

Med disse ord vil jeg ønske dig og dine nærmeste en rigtig god sommer, og jeg glæder mig til at se dig til medlemsarrangementerne i efteråret.

Med venlig hilsen
 

Lars Bregnehøj
 

Tilmeld dig ved at klikke på fotos herunder !

Erhvervsskolelederne i Danmark
Formand Lars Bregnehøj
lbh@sde.dk
Tlf. 3043 3007