Nr. 9 2010

Medlemsinformation nr. 9, 2010

Kolding den 14. december 2010 

Besparelserne på skolerne rammer hårdt. Budgetøvelserne op til det kommende år fik et skud for boven kort før deadline og der har været travlt i skolernes økonomiafdelinger såvel som alle alle andre afdelinger.
Alle tænkelige tiltag er taget og det har gjort ondt.
Vi får meldinger fra vore medlemmer om at der er blevet skåret dybt mange steder. 

For EiD har det betydet at vi har skullet bistå adskillige af vore medlemmer i sager om omflytninger, nye arbejdsopgaver, seniorordninger og afskedssager. 

Det har på den ene side været en nødvendig indsats der viser den ikke uvæsentlige opgave vi har med at bistå medlemmer der ikke blot føler sig truet og klemt, men så sandelig er det. 

Vi har de sidste to måneder haft over 10 sager af denne karakter, og for en lille forening som vores er det faktisk rigtig mange sager. 

Vi kan ikke påstå at vi har fået vores ønsker opfyldt, men alt afhængig af sagens karakter og indhold tror jeg godt vi kan sige at vi i alle sager, hver og en, har opnået et bedre resultat end det der fra skolernes side var lagt op til.
Man kan ikke generalisere, men vi har de fleste steder fået resultater der har gjort mulighederne for at komme fornuftigt videre væsentlig bedre.
Penge er ikke alt men det er klart at det har en betydning når man skal redefinere sit liv og sine muligheder på jobmarkedet. Og vi har sikret mange penge til vore medlemmer. 

I den forbindelse mener jeg vi skal holde hinanden op på at vi som skoler også har forpligtelser til at afdække alle muligheder for omplacering og jobændringer der kan muliggøre at et job kan bevares. 

Kommer det endelig til en afskedigelse mener jeg der skal kigges på en vifte af foranstaltninger. Eksempelvis genplaceringshjælp, uddannelse og pension. 

Tiltag der kan være afgørende for mulighederne for at komme videre. 

Endelig mener jeg der skal meget tungtvejende argumenter for at afskedigede en velfungerende leder der har lagt et helt arbejdsliv på 25 år eller mere på en skole, og som kun har få år tilbage på arbejdsmarkedet.
Her hviler der altså et ekstra tungt socialt ansvar på skolernes øverste ledelser. 

Vi får også af og til henvendelser fra afskedigede ledere på erhvervsskoler der ikke er medlemmer hos os, men der må vi skuffe. Selv om forhandlingsretten gælder for alle stillinger i vores område, kan kun overtrædelse af formalia gøre at vi griber ind. Forhandlings- og aftale retten giver kun os retten til at forhandle. 

OK-11
Centralorganisationerne på det statslige område har nu samordnet deres krav til OK-11 og de vil den 16. december bliver overrakt til vores modpart Personalestyrelsen, Finansministeriet.
Samtidig vil modparten overrække deres krav til os. Kravene bliver først offentliggjort efter den 16. december.
Herefter vil de generelle forhandlinger gå i gang.
Når de når til et overordnet resultat vil de specielle forhandlinger starte. Og dermed også vore specielle krav.
Vi er dog allerede godt i gang med forberedelserne til disse forhandlinger, og så snart der er noget nyt vil vi melde det ud gennem en medlemsinformation. 

Venlig hilsen 

Jens Porsgaard Nielsen
formand
Erhvervsskolelederne

Comments are closed.