Nr. 7 2013

Medlemsinformation 7 2013
Kære medlem af Erhvervsskolelederne
Det er med glæde og stolthed, at vi fra bestyrelsen kan udsende dette informationsbrev. Vi har gennem de seneste par måneder arbejdet meget på at få en vellykket og problemfri overgang for vores medlemmer til Erhvervsskolelederne i DJØF og DJØFs Chefgruppe. Det er lykkedes, og herunder kan du læse om de enkelte emner.

Dato for overgang til DJØF bliver 1. september 2013

Dato for den officielle overgang til DJØF er fastlagt på bagrund af flere praktiske hensyn, fx fremtidig kontingentopkrævning, idet vores nuværende automatiske løntræk til Erhvervsskolelederne bortfalder ved udgangen af august. Ligeledes er vi i gang med ajourføring af medlemsdatabaser og tilpasning af disse til brug ved DJØF´s betalingssystem.
Hvis du som medlem af Erhvervsskolelederne allerede har indmeldt dig i DJØF på vores indmeldelsesblanket, vil du inden længe modtage brev, der bekræfter din indmeldelse i Erhvervsskolelederne i DJØF. Brevet vil ligeledes indeholde information om kontakt til foreningen, kontingentopkrævning, og andre praktiske oplysninger. Indtil videre kan vi selvfølgelig kontaktes som hidtil.

Vores vigtigste opgaver er nu sikret
Flere af de store sagsområder, du som medlem har krav på fra en moderne fagforening, er nu forhandlet på plads med de forskellige parter.
Sagsbehandling for det enkelte medlem er sikret ved, at DJØF deltidsansætter vores formand Jens Porsgaard Nielsen. Jens har gennem mange år opnået meget stor erfaring i sagsbehandling, og har opnået rigtig gode resultater for vores medlemmer. Ligeledes vil Jens også kunne medvirke til kvalitetssikring af en god sekretariatsfunktion fra DJØF´s side.

Pensionsforholdet og helbredsforsikring i PFA er uændret. PFA ser ingen grund til ændrede forhold og betingelser, og du vil derfor stadig have de muligheder, du altid har haft ved at bruge PFA.

Heller ikke hos Tjenestemændenes Forsikring (TJM) sker der ændringer. TJM er en vigtig samarbejdspartner, som vi kun kan anbefale vores medlemmer at benytte.

Indmeldelse i DJØF som medlem af Erhvervsskolelederne
Som nuværende medlem af Erhvervsskolelederne skal du tilkendegive, at du ønsker at være medlem hos os, også når vi bliver en del af DJØF.
Dette har næsten alle vores nuværende medlemmer allerede gjort. Er du blandt dem, skal du ikke foretage dig yderligere. Du vil inden længe modtage bekræftelse på medlemsskabet.
Har du endnu ikke tilkendegivet dit ønske om at følge Erhvervsskolelederne i DJØF, finder du indmeldelsesblanketten på vores hjemmeside. Har vi ikke modtaget din indmeldelse medio juni, vil vi tillade os at kontakte dig direkte.

Ønsker du ikke at gå med over i Erhvervsskolelederne i DJØF, så vil du indtil årsskiftet 2013-2014 stadig kunne være medlem af Erhvervsskolelederne, og få de fordele og ydelser du hidtil har kunnet opnå hos os. Du vil blot ikke kunne benytte de mange medlemsfordele DJØF giver sine medlemmer.
Vi håber selvfølgelig, du følger med os over i DJØF regi. Kontingentet er det samme eller måske lidt mindre, og din sikring af dine ansættelsesmæssige forhold og rettigheder kan sikres gennem DJØF´s store og effektive organisation.

Skoleledere fra andre uddannelsesorganisationer
Det er helt tydeligt, at vores medlemmer har valgt rigtigt ved at få Erhvervsskolelederne ind i DJØF. Dette har andre organisationer i uddannelsesverdenen også fået øje på, og vi er nu i dialog med flere formænd og bestyrelsesrepræsentanter om, hvordan vi kan samle kræfterne i Erhvervsskolelederne i DJØF.
Handelsskolelederne (HL) udsender netop nu information til deres medlemmer, med ønske om at indtræde i vores lederforening. Der er allerede nedsat et udvalg bestående af formandsskabet fra HL og Erhvervsskolelederne i samarbejde med DJØF, som kan bistå med gode råd om vedtægter og overgangsordninger for HL.
Vores strategi er netop, at samle alle ledere på erhvervsskolerne og på længere sigt meget gerne alle ledere fra alle institutionstyper for ungdoms- og erhvervsuddannelserne.

Med venlig hilsen

Mogens Buus Andersen
Næstformand
Erhvervsskolelederne

Comments are closed.