Nr. 7 2011

Medlemsinformation nr. 7, 2011

Dato: 04.11.2011

Regeringens forslag til finanslov 2012

Ingen afgørende forbedringer på Erhvervsskolerne.

Regeringen har fremsat sit finanslovsforslag og selv om der nu forestår forhandlinger om ændringsforslag til
det fremsatte og der dermed kan fremkomme ændringer, kan det fremsatte kun kaldes en skuffelse.
 

Det er særligt på tre punkter der kunne næres forhåbninger om forbedringer. Generelt løft af vores område,
AMU aktiviteterne og uddannelses- og praktikpladsgarantien.

Vi vil naturligvis forsøge at påvirke processen

 

Generelt løft

Der er behov for at hele vores område styrkes, hvis vi skal kunne stå mod fremtidens krav om veluddannet
faglig arbejdskraft.

Som Danske erhvervsskoler rigtigt skriver i et nyhedsbrev:

” Danske Erhvervsskoler kan konstatere, at det erhvervsfaglige område fortsat må lide under den nye
regering. Unge, der ønsker en erhvervsuddannelse, kan se frem til uddannelser af dårligere kvalitet og den
katastrofale nedgang i voksen- og efteruddannelsesaktiviteten må forventes at fortsætte. ”Regeringen ønsker
mere og bedre uddannelse, men dette gælder åbenbart ikke for de erhvervsfaglige unge og de kortuddannede
voksne. Det er skuffende at se, at der fortsat er store uligheder i det danske uddannelsessystem”, siger
formand for Danske Erhvervsskoler – Lederne Peter Amstrup. Erhvervsskolernes økonomi er i dag så
presset, at det kommer til at gå ud over kvaliteten i uddannelserne. Samtidig pålægges erhvervsskolerne stort
set alene at skulle løfte den politiske målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en
ungdomsuddannelse. Det hænger ganske enkelt ikke sammen. ”Vi er skam glade for, at flere unge nu kan
komme på efterskole og på universitetet med SU i lommen, men hvis Danmark skal have en chance i den
globale økonomi, er det afgørende, at vi arbejder for igen at få verdens bedste erhvervsuddannelser. Det er i
mødet mellem viden, forskning og teknik, at de nye ideer opstår. Derfor har vi ikke råd til at spare det faglige
ben væk”, udtaler Peter Amstrup.”

 

AMU

Der sker ingen ændringer på AMU området hvis finanslovsforslaget følges og dermed fortsætter prisloftet,
der har hovedansvaret for de kraftigt faldende AMU aktiviteter.

 

Uddannelsesgarantien.

Selv om man måske ikke direkte kunne forvente at der ville komme en fuld og hel uddannelsesgaranti så alle
unge, der starter en erhvervsuddannelse, kan gennemføre den. Kunne man efter de udtalelser, der har været
fra forskellige ministre forvente, at der i det mindste blev arbejdet hen mod det. Ganske vist lægges der op til
3 partsforhandlinger, men fakta er at det udskydes indtil videre.

Nok øges antallet af skolepraktikpladser med 1500 i 2012 hvilket naturligvis er positivt, men der langt,
meget langt, til at opfylde ønskerne og løfterne om uddannelsesgaranti/praktikpladsgaranti.

Det er en klar forskelsbehandling mellem erhvervsuddannelserne og de øvrige ungdomsuddannelser.

 

Bemærk

Sekretariatet har fået nyt telefonnr.: 70 25 10 08.

Jens Porsgaard Nielsen

Formand

Erhvervsskolelederne i Danmark

Comments are closed.