Nr. 7 2010

Medlemsinformation nr. 7 2010 

 Kolding den 31. 08.2010

Rettelse: Ved en beklagelig fejl fremstod medlemsinformation nr. 6 som om det var undertegnede og EiD´s holdning der blev meddelt: Der skulle have været følgende indledning: ”Regeringen har fremsat sit finanslovsforslag for 2011. Nedenstående er uddrag af forslaget og står naturligvis for regeringens regning og dækker ikke EiD´s holdninger.
EiD´s opstilling af krav til OK-11
Der hersker på nuværende tidspunkt et vis usikkerhed om grundlaget for de kommende overenskomstforhandlinger, eksempelvis aftaleperiodens længde.
Kravopstillingerne skal selvfølgelig ses i dette lys og de vil derfor være formuleret på en sådan måde, at de kan justeres og tilpasses det aftalegrundlag, som parterne bliver enige om
Kravene bliver nu indmeldt til CO10 der foretager en prioritering og derefter samordner med de øvrige centralorganisationer, således at det Centrale ForhandlingsUdvalg, CFU, fremsætter de samlede krav til Finansministeriet, Personalestyrelsen.
Forhandlingerne for de generelle krav forhandles således mellem Perspnalestyrelsen og CFU og de specielle krav mellem organisationerne (i vores tilfælde EiD) og centralorganisationen (i vores tilfælde CO10).
Stemningen/forventningerne er meget afdæmpede. Alle ved der ikke bliver tale om nogen stor overenskomst.
Det betyder at vi også er nødt til at neddrosle eventuelle højtflyvende forventninger.
Alligevel har vi besluttet at vi fremsætter de krav til OK-11 som vi mener, er relevante krav, velvidende at vi naturligvis ikke skal have forventninger til at få alt gennemført.
Det ser ud til at den direkte kamp kommer til at stå om bevarelse af reallønnen.
De nedenstående krav til OK-11 skal også ses som udtryk for hvad foreningen vil arbejde for, ud fra de indmeldinger der er kommet fra Medlemmer, talsmænd, bestyrelse og FU.
EiD

EiD har startet processen ved generalforsamlingen marts 2010 og fulgt op med medlemsinformation hvor medlemmer og talsmænd blev bedt om at melde tilbage i juni måned.

Disse tilbagemeldinger sammen med FU´s og bestyrelsens behandlinger har affødt følgende krav.

De generelle krav fra EiD er:

 • Generelle lønforbedringer til alle.
 • Den særlige feriegodtgørelse på 1,5% skal hæves. Godtgørelsen har i mange år været fastlåst
 • Lederne skal have ret til udvikling og uddannelse. Der er stigende fokus på ledere og ledelse og kravene stiger. Derfor er det vigtigt at lederne er rustet til de forøgede krav og til det kvalitetsløft offentlige ledere skal stå i spidsen for.
 • Vi skal overveje at kræve obligatoriske lederuddannelser 

 

De specielle krav

 • Direktørerne på skolerne skal omfattes af ny løn. Direktørerne for de største skoler skal op i lønramme 39. De store skoler er blevet megainstitutioner der kræver topledere.
 • Laveste lederlønniveau skal være lønramme 34 og undervisningspligten skal ændres til undervisningsret. Det vil i stigende grad være nødvendigt for at rekrutere de rette ledere til vore skoler
 • HTX lederes løn og arbejdsforhold skal være sammenlignelig med det almene gymnasiums. Stillingerne er niveaumæssigt ens og de to skoleformer er meget tæt på hinanden
 • Pension af alle løndele. Større fleksibilitet i ydelsesmønstret. Indbetaling til pensionsordning efter det 37. pensionsår. Hvis man ønsker at det skal være attraktivt at fortsætte på arbejdsmarkedet længere end det 37. år skal der være pensionsindbetaling under en eller anden form.
 • Obligatorisk seniorsamtale inden de 60 år
 • Forbedring af seniorordninger for ledere. Ledere skal fra det skoleår/arbejdsår de fylder 60 være berettiget til en timeressource til personlig aflastning og evt. opsparing. Også kaldet aldersreduktion. Dette skal ses med baggrund i forventningen om at vi alle skal blive længere på arbejdsmarkedet.
 • Ret til udvikling og uddannelse af ledere
 • Trepartsforhandlingerne mellem regering, fagbevægelse og arbejdsgivere har sat et beløb af til lederuddannelse til alle offentlige ledere på primært diplomniveau samt på masterniveau. Der skal yderligere midler til. Vi skal måske overveje at kræve obligatoriske lederuddannelser på diplomniveau
 • Fritvalgskonto
 • Her tænkes på, at den enkelte kan tilrettelægge sit løn- og pensionsforløb individuelt. Ligeså ønsker vi fleksibilitet i arbejdstiden, så man evt. kan arbejde længere, når man ikke har små børn og kortere, når man har.
 • Arbejdstilrettelæggelse
 • Vores arbejdstidsregler er for visse grupper af ledere for utilfredsstillende, og bundgrænsen for krævede undervisningstimer bør sløjfes. Undervisningspligt bør ændres til undervisningsret
 • Personalepolitiske temaer
 • Her tænkes på personalegoder, der i dag er næsten umulige i det offentlige. Det bør kompenseres yderligere.
 • Leder-SU
 • Her tænkes på at øge ledernes mulighed for inddragelse i SU på skoler.
 • Karriereplanlægning for seniorer
 • Her tænkes på at gøre skolerne forpligtede til at afholde karrieresamtaler for seniorer så de dels har forpligtigelsen til at tage initiativ til samtalerne og dels ansvaret for planerne. Alle skal inden det fyldte 60 år tilbydes samtale og planlægning af seniorkarrieren.
 • Afklaring af begrebet ”uden højeste arbejdstid
 • Nedsættelses af et dialogforum på skolerne for chefer og ledere så der etableres bedre dialog mellem lederlagene og for at få et fora til diskussion af de specielle ledervilkår.
 • Samme aftale for alle ledere på uddannelsesinstitutioner for erhvervsrettet uddannelse m.m. AMU, Maritime skoler, landbrugsskoler, skoler for tandklinik, designskoler, SOSU skoler m.fl. 

 

Venlig hilsen 

Jens Porsgaard Nielsen
formand
Erhvervsskolelederne i Danmark

Comments are closed.