Nr. 7 2009

Medlemsinformation nr. 7 2009

december 2009

Ingen krav om akademiske kvalifikationer

Efter vi i længere tid har arbejdet for at få slået endegyldigt fast, at der ikke kan stilles akademiske krav til en lederstilling på en erhvervsskole, hilser vi det velkommen, at UVM nu har udsendt følgende:

Information til alle erhvervsskoler, herunder HR-afdelingerne:
Undervisningsministeriet og Personalestyrelsen er blevet opmærksom på, at der ved stillingsopslag af lederstillinger på erhvervsskoleområdet er blevet stillet krav om akademiske kvalifikationer.
I den forbindelse skal Undervisningsministeriet fastslå, at der ikke, i stillingsopslag, kan stilles krav om akademiske kvalifikationer for at bestride en lederstilling på en erhvervsskole.”

Se mailen på www.erhvervsskolelederne.dk > Fagligt.

___________________

 

Nyt fra Tjenestemændenes Forsikring

Sommerhus ved Vejers Strand udlejes
De medlemmer af Erhvervsskolelederne, som har forsikring i Tjenestemændenes Forsikring, tilbydes muligheden for at leje et sommerhus ved Vejers Strand i perioden 2.5.2010 – 30.10.2010.

Pris for leje: Udenfor skoleferier og højsæson (1.juni – 31.aug.) 2.500,- kr. pr. uge, for forlænget weekend, dog kun udenfor skoleferier og højsæson torsdag til søndag 1700.-kr og for højsæson og skoleferier 4000,- kr. pr uge. Til alle priser skal lægges forbrug af el. Priserne er inkl. rengøring.
Ansøgningsfristen er senest d. 25. januar.

Se hele opslaget med mulighed for ansøgning på www.erhvervsskolelederne.dk > Medlemsfordele > Tjenestemændenes Forsikring.

 

Nyt fra PFA

Nye priser og betingelser fra den 1. januar 2010
Sundhedsforsikringer har nu været på markedet i mere end ti år. Kendskabet til produkterne og efterspørgslen har været støt stigende. I lighed med andre selskaber mærker vi derfor også en markant stigning i udbetalingerne til sundhedsforsikringer. Det er i sig selv positivt, da det betyder at forsikringerne bliver brugt, og det er vi naturligvis glade for. 

 
For at kunne fortsætte med at tilbyde et produkt af samme høje kvalitet til vores kunder, er det nødvendigt at justere priser og betingelser løbende i forhold til udviklingen. Dette er med til at skabe balance mellem, hvad forsikringerne koster, og hvor meget de bliver brugt.

Det betyder at prisen pr. 1. januar 2010 ændrer sig. Priserne for 2010 vil pr. måned være kr. 131,92 for medlemmer og kr. 131,92 for ægtefæller.

Du kan se forsikringsbetingelserne på www.erhvervsskolelederne.dk > Medlemsfordele > PFA

Se din pension på internettet

I 2010 kan du få oversigt over din pension på internettet. Det gør du på Min Pension, som du klikker ind på fra siden pfa.dk. Her har vores pensionsselskab, PFA Pension, samlet de forskellige oplysninger, du kan bruge til at få overblik over din pensionsordning. På Min Pension styrer du selv hvor meget information, du vil klikke dig til om din pensionsordning.

Din tid og dine penge
Den elektroniske oversigt på Min Pension giver en bedre service og information end et brev. Når du går ind på Min Pension, kan du både se opdaterede tal for din ordning og bruge de øvrige muligheder i Min Pension. Du kan blandt andet gå i dybden med information om de forsikringsdækninger, du har. Du kan også selv regne på dine tal og se, hvad det betyder økonomisk, hvis du fx går på pension som 63-årig i stedet for som 65-årig. Eller hvis du betaler to procent mere af din løn til pension.

Ved at lægge den årlige oversigt på Min Pension sparer PFA Pension ca. 650.000 breve. PFA Pension er ejet af kunder som dig. Derfor får du flere penge ud af, at der bliver kigget på omkostningerne. Overskuddet i PFA Pension går nemlig videre til kunderne.

Fire vigtige tal
Der er fire ting, du skal lægge mærke til i din oversigt:
• Hvor meget du har indbetalt
• Hvor meget du har sparet op
• Hvad du kan regne med at få udbetalt, når du går på pension
• Hvad det koster dig at have din ordning i PFA Pension.

Min Pension viser de fire nøgletal, og du kan også finde oversigt over forsikringsdækninger, opsparing og alle bilag. 

Hvis du vil have hjælp
Du skal have en adgangskode for at komme ind på Min Pension. Du bestiller koden på pfa.dk.
Du kan også bestille en printet årsoversigt på pfa.dk eller ved at ringe til PFA’s kundecenter. Nummeret er 70 12 50 00.

Venlig hilsen
 
Jens Porsgaard Nielsen
formand
Erhvervsskolelederne

Comments are closed.