Nr. 6 2011

Medlemsinformation nr. 6, 2011

Kolding den 5. oktober 2011

I samarbejde med PFA har vi udarbejdet information om konsekvenserne af de dele af regeringsgrundlaget der vedrører efterløn, sundhed og pension Regeringen har mandag præsenteret regeringsgrundlaget for den ny SRSF-regering. Regeringsgrundlaget indeholder flere initiativer, der får betydning for PFA’s kunder.

PFA vil på alle disse områder tilpasse både produkter og rådgivning efter de nye politiske rammevilkår og sikre, at pensions- og forsikringskunder har de bedste muligheder for pensionsopsparing og forsikringer også efter gennemførelse af de nye initiativer.
Efterlønsreform.
Regeringen vil som forventet gennemføre den efterlønsreform som er indgået politisk forlig om tidligere på året. I regeringsgrundlaget står:

”Udgangspunktet for regeringen er VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand, herunder genopretningsaftalen og forårets aftaler herunder tilbagetrækningsreformen.”
Aftalen indebærer:

5 års fremrykning af planlagt stigning i pensionsalderen. Efterlønsalderen sættes gradvist op fra 2014, og folkepensionsalderen sættes gradvist op fra 2019. Efterlønsperioden forkortes fra 5 til 3 år. Pensionsformue vil i højere grad blive modregnet i efterlønnen. Der indføres en seniorførtidspension for de nedslidte. Dertil kommer en række ændringer vedrørende efterlønssatsen, tilmelding til ordningen, skattefri udbetaling af efterlønsbidrag m.m.
Pensionsformuen vil i højere grad blive modregnet i efterlønnen. Der modregnes 4 pct. årligt af pensionsformuen. Personer der ønsker at forlade efterlønsordningen får mulighed for allerede i 2012 at få udbetalt deres efterlønsbidrag skattefrit. Alternativt kan pengene overføres til en anden pensionsordning.

Beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer
Regeringen ønsker som forventet at indføre beskatning af arbejdsgiverbetalte

sundhedsforsikringer. I regeringsgrundlaget står:
“I dag kan patienter med en privat sundhedsforsikring komme foran i køen. Regeringen ønsker, at der igen skal være fri og lige adgang til sundhed. Regeringen vil derfor afskaffe skattefradraget for sundhedsforsikringer.”

Forslaget er en del af det kortsigtede finansieringsbehov på 5 mia. kr. fra 2012. Forslaget må således forventes at blive gennemført allerede fra 1. januar 2012. Forslaget vil ramme medarbejdere i virksomheder, der tilbyder medarbejderne sundhedsforsikringer. Dette gør sig ikke gældende for vore medlemmers sundhedssikring.
Frivillige medlemstilbud på sundhedsforsikringer bliver ikke omfattet, da de i forvejen er
”skattepligtige”. Dette gør sig gældende for vores EiD´s sundhedsordning. Så ingen ændring i vores sundhedssikringsordning på nuværende tidspunkt. Loft over fradrag for indbetalinger på livrente Som ventet overvejer regeringen at indføre et loft over fradraget for indbetalinger til
pensionsordninger. I regeringsgrundlaget står:

”For det fjerde vil regeringen i 2012 og 2013 sikre ekstra finansiering inden for en ramme på 5
mia. kr. ved øgede skatte- og afgifter, samt ved at omprioritere erhvervsstøtten, således at den
samlede erhvervsstøtte reduceres med 2 mia. kr.

Skatte- og afgiftsstigningerne gennemføres inden for en ramme på 5 mia. kr. Derudover
gennemføres en finansieret afskaffelse af multimedieskatten. Regeringen vil endvidere søge at
gennemføre en fuldt finansieret afskaffelse af iværksætterskatten. Den øgede beskatning kan være forhøjelse af afgifter på cigaretter, usunde fødevarer og øl og vin, afskaffelse af fradrag for sundhedsforsikringer, begrænsning af fradrag for store pensionsindbetalinger og afgift på
luftforurening.”

Regeringen skal således samlet set finde 5 mia. kr. i 2012 og i 2013. Fradragsloft over
pensionsindbetalinger er i spil, som en af flere mulige finansieringskilder. Regeringen er ikke
konkret omkring den præcise udformning af et loft.

Jens Porsgaard Nielsen

Formand

Erhvervsskolelederne i Danmark

Comments are closed.