Nr. 5 2013

Medlemsinformation nr. 5 2013 

Kolding, den 4. april 2013 

Ordinær generalforsamling i Erhvervsskolelederne 21. marts 2013 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for perioden marts 2012 til marts 2013 med fokus på respekt for ledere og ledelse på erhvervsskoler og i den offentlige sektor, som en tråd gennem foreningens arbejde, først i DTL og senere i CO2 og CO10. 

Generalforsamlingen bakkede op om bestyrelsens linje, og beretningen, såvel den skriftlige som den mundtlige, kan ses på hjemmesiden www.erhvervsskolelederne.dk 

 

Processen mod Djøf
CO10´s bestyrelse har efter generalforsamlingen meddelt Erhvervsskolelederne at de agter at acceptere en hurtig udgang af CO10, men at der ”meddeles afslag på deres anmodning om at få overdraget aftale- og forhandlingsretten til EiD/Djøf, og at det i den forbindelse samtidig besluttes, at den forhandlings- og aftaleret, som i dag er delegeret til EiD, fremadrettet delegeres til TAT” 

Undertegnede protesterede naturligvis over at forhandlings- og aftaleretten på den måde ikke bare blokeres men overdrages til en forening der ikke overhovedet organiserer vore ledere. 

Det er beklageligt at CO10 og TAT på den måde tilsidesætter vort ønske. Vi har gennem hele forløbet forsøgt at tale til fornuften og opfordret til at vi ordnede situationen i god ro og orden. 

Det er faktisk uværdigt, at når erhvervsskoleledere på to ordinære og en ekstraordinær generalforsamling med overvældende flertal beslutter at vores fremtid ligger i Djøf, ja så svarer CO10 med at blokere forhandlingsretten, ikke ud fra saglige argumenter, men udelukkende fordi man har magten og er villige til at bruge den. 

Det forhindrer dog på ingen måde processen mod Djøf, det accelerere blot processen. 

Vi skal naturligvis nu arbejde for at blive foreningen der organiserer ledere på erhvervsskolerne. 

Handelsskolelederne har besluttet at overgå til Djøf i løbet af i år, så også hos handelsskoleledere er beslutningen taget. 

Ved medlemsskab af erhvervsskolelederne og Djøf får du fortsat den høje faglige service som du kender i dag, suppleret med det store apparat som Djøf stiller til rådighed. Kommer du i problemer eller har du blot spørgsmål vedr. ansættelsesvilkår, lønforhold med videre vil du opleve en højere service, en hurtigere reaktion og et bredere ekspertpanel at trække på. Det er vores mål at blive den organisation, der samler lederne på erhvervsskolerne. En organisation der tager udgangspunkt i ledere og ledelse og i ledernes vilkår. Dette vil ske ved indmeldelse i (fortsat medlemsskab af) Erhvervsskolelederne og Djøf. Som nuværende medlem af Erhvervsskolelederne, skal du blot sende din formelle indmeldelse til os, så foretager vi alt det praktiske. Måske er du mellem de 60 % af vores nuværende medlemmer, som allerede har indmeldt sig? Du vil frem til frem til overgangen til Djøf fortsat have den service du kender fra vores side i Erhvervsskolelederne, men ved at indsende din indmeldelsesblanket hurtigst muligt, vil du opnå de yderligere fordele, der er ved medlemskabet af Erhvervsskolelederne i Djøf. Vi opfordre dig derfor til at være med fra start ved at underskrive og sende indmeldelsesblanketten til undertegnede eller til sekretær Torben Stolten Thomsen 

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne 

Jens Porsgaard Nielsen
Formand

Comments are closed.