Nr. 5 2009

Medlemsinformation nr. 5 2009

september 2009

Stressundersøgelse
EiD har i samarbejde med PFA og Stressklinikken udarbejdet en stresstest med det formål at synliggøre stressniveauet blandt vore medlemmer.

Begrundelsen er den, at vi med lidt for jævne mellemrum bliver gjort opmærksom på problemer med stress blandt vore medlemmer. Vi har ligeledes på et arrangement på Århus tekniske Skole set, at der faktisk kan være problemer med det, der blev kaldt ”mellemledernes krydspres”. Vi ønsker derfor på en kvalificeret baggrund at synliggøre hvor stort problem, vi står over for.

Stresstesten er udformet af overlæge dr. med. Bo Netterstrøm, Stressklinikken, Hillerød Sygehus. Den er udformet som et spørgeskema, der udsendes via mail til alle medlemmer af Erhvervsskolelederne i løbet af uge 40. Testen er en såkaldt symptomtest, der har fokus på, hvordan den enkelte har det.

Besvarelserne vil blive professionelt bearbejdet af analytikere i PFA, og resultatet vil danne grundlag for to opfølgningsmøder:

• Fredericia, EUC Lillebælt, den 3. november kl. 15.30 – 17.30

• København, Københavns tekniske Skole, den 4. november kl. 15.30 – 17.30

På møderne vil indbudte stressrådgivere fra PFA gennemgå resultatet. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Du vil senere modtage en invitation med yderligere oplysninger om opfølgningsmøderne.
Testen udsendes på mail i uge 40. Det tager kun omkring 4 minutter at besvare testen. Vi håber, mange vil tage sig den tid, da resultatet bliver mere validt jo flere besvarelser, vi får. For god ordens skyld skal det nævnes, at besvarelserne behandles anonymt.

Centralorganisationer
Der er gennem et stykke tid blevet arbejdet på en sammenlægning af de to centralorganisationer COII (Statstjenestemændenes Centralorganisation) og OC (Overenskomstansattes Centralorganisation).
Den nye centralorganisation vil få navnet CO10 (Centralorganisationen af 2010).
Den nye centralorganisations hovedbestyrelse vil formentlig komme til at bestå af 10 medlemmer, fordelt med 5 til de store og 5 til de små organisationer.
I EiD arbejder vi hårdt på at sikre os så stor indflydelse som muligt i den nye centralorganisation.

Venlig hilsen
 
Jens Porsgaard Nielsen
formand
Erhvervsskolelederne

Comments are closed.