Nr. 4 2013

Medlemsinformation nr. 4 2013 

Kolding, den 5. marts 2013 

 

Overenskomstforhandlingerne handler netop nu udelukkende om undervisernes arbejdstid, hvad enten man arbejder i Kommune eller stat. 

Forhandlingerne foregår nu i forligsinstitutionen, og såvel KL, Kommunernes landsforening, som Staten har varslet lockout for deres overenskomstansatte undervisere.a 

Det er gældende for vores vedkommende, AMU skoler og SKT skoler 

Status på CFU forhandlingerne pr. Dags dato 

Forudsætning for det allerede indgåede forlig, omtalt i medlemsinformation nr. 2 2013 var og er at der kan laves en arbejdstidsaftale med undervisningsområdet. 

CO10 er blevet præsenteret for de af Moderniseringsstyrelsen (mos) fremsatte krav: Fjernelse af alle bindinger og indførelse af årsnorm. 

Der har ikke været tale om egentlige forhandlinger. 

Modellen hedder årsnorm 1924 timer. Resten skal laves på den enkelte skole. 

Hvilket i min tolkning er et kraftigt udvidet ledelsesrum til skolerne. 

Ministeren udtrykte, og har naturligvis ret i, at der ikke har været fremdrift i forhandlingerne, hvorfor der er varslet Lockout. 

Stort set alle overenskomstansatte undervisere er udtaget… 

Forhandlingerne foregår nu i forligsinstitutionen, første møde i dag tirsdag den 5. marts. 

 

Erhvervsskolelederne 

For Erhvervsskoleledernes vedkommende, altså hvor Erhvervsskolelederne har ledere, omfatter lockoutvarslet undervisere indenfor følgende områder:
AMU Centre
SKT faglærere
SKT undervisningsassistenter
Derfor har jeg skrevet følgende til vore medlemmer på disse skoler: 

”Kære medlemmer
Som jeg ser det er du/I ansatte på en skole hvor der kan være udtaget lærere til Lockout.

Ingen ved om det bliver til noget, men det er altid godt at være forberedt. 

Som leder kan det sætte en i en svær situation. 

Man må som udgangspunkt ikke udføre konfliktramt arbejde, men man ønsker naturligvis at hjælpe sine kunder/elever og sin skole så godt som muligt. 

Skulle man komme i en ubehagelig situation der kræver sparring med Erhvervsskolelederne står vi klar ved telefonen, og kan det ikke klares der rykker vi ud med det samme. 

I er naturligvis også velkomne til at kontakte os vedrørende alle andre spørgsmål. 

Det samme er alle medlemmer naturligvis… 

 

Med venlig hilsen
Jens Porsgaard Nielsen
Formand
Erhvervsskolelederne
21208520

Comments are closed.