Nr. 4 2012

Medlemsinformation nr. 4 2012
Først og fremmest vil jeg ønske alle medlemmer af Erhvervsskolelederne en rigtig god jul og et godt nytår.
I marts satte vi, med generalforsamlingens enstemmige beslutning om af overgå til DJØF så hurtigt det er muligt, et skib i søen som fortsat er på rette kurs om end ind imellem i søgang.
2013 bliver skelsættende for vores forening. Lykkes det at få foreningen sejlet samlet i hus hos DJØF vil det være et spring ind i fremtiden, der gør at vores område som erhvervsskoler ikke opsluges af det store fælles hav.
Jeg ser med fortrøstning frem til arbejdet.

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013

Moderniseringsstyrelsen og centralorganisationerne har nu udvekslet krav.
Der er ikke noget overraskende i kravudvekslingen.
”Finansministerens hovedkrav ved OK 13 er en normalisering af lærernes arbejdstidsregler”

FM stiller på lederområdet krav om ”fælles lederaftale på undervisning- og uddannelsesområdet”. FM stiller desuden krav om afskaffelse af bestemmelser om undervisningskompetence og bindinger, der indebærer ret og/eller pligt til undervisning.
Som man kan se er vægten, ganske som vi havde forudset, lagt på en fælles lederaftale, sådan som Moderniseringsstyrelsen har sagt igen og igen siden sidste overenskomst i 2011.

Moderniseringsstyrelsen har desuden næsten sammenfaldende hermed meddelt Centralorganisationerne:

Moderniseringsstyrelsen vil gerne kvittere for de tilbagemeldinger vedr. forhandling af en fælles lederaftale på undervisning- og uddannelsesområdet, som vi har modtaget. Alle centralorganisationer er indstillet på at fortsætte drøftelserne om en fælles lederaftale. Moderniseringsstyrelsen finder, at de foranstående overenskomstforhandlinger vil være en god anledning til at genoptage drøftelserne og forventer at drøftelserne kan fortsætte her.
Det betyder at al anden overenskomstsnak om lederes vilkår vil tage udgangspunkt i en fælles lederaftale for ledere ved ungdomsuddannelsesinstitutioner.
Det bliver meget spændende og vi ikke alene følger det tæt, vi vil være aktive spillere i forløbet.
Endnu en gang tak for året der er gået, det nye år bliver spændende og udfordrende

Glædelig jul og godt nytår
Jens Porsgaard Nielsen
Formand
ERHVERVSSKOLELEDERNE

Comments are closed.