Nr. 4 2011

Medlemsinformation nr. 4, 2011

Kolding den 19. maj 2011

 

Muligheden for efterløn er genstand for politisk kamp i disse dage og får regeringen plus de radikale og Dansk Folkeparti mandater til det efter et valg vil tilbagetrækningsreformen stå ved magt.

 

I skrivende stund er det helt uafklaret om der kommer et lynvalg eller om valget først kommer til efteråret.

Konsekvenserne er forskellige afhængige af alder. Derfor bringes her en oversigt over forskellene mellem nugældende tilstand og det en evt. tilbagetræningsreform vil betyde.

 

Velfærdsaftalen er fra 2006 og er gældende tilstand i dag

Tilbagetrækningsreformen træder tidligst i kraft efter et valg

 

Velfærdsaftalen

Tilbagetrækningsreform

Halvår

Alder (ultimo 2010)

Efterløns alder

Folkepensionsalder

Efterløns alder

Folkepensionsalder

Antal år på efterløn

F¿dselsŒr

Før 1954

 

58+

60

65

60

65

5

1953

1. halvår

57

60

65

60

65

5

2. halvår

57

60

65

60

65

5

1954

1. halvår

56

60

65

60½

65½

5

2. halvår

56

60

65

61

66

5

1955

1. halvår

55

60

65

61½

66½

5

2. halvår

55

60

65

62

67

5

1956

1. halvår

54

60

65

62½

67

2. halvår

54

60

65

63

67

4

1957

1. halvår

53

60

65

63

67

4

2. halvår

53

60

65

63

67

4

1958

1. halvår

52

60

65

63

67

4

2. halvår

52

60

65

63

67

4

1959

1. halvår

51

60½

65½

63½

67

2. halvår

51

61

66

64

67

3

1960

1. halvår

50

61½

66½

64

67

3

2. halvår

50

62

67

64

67

3

1961

1. halvår

49

62

67

64

67

3

2. halvår

49

62

67

64

67

3

1962

1. halvår

48

62

67

64

67

3

2. halvår

48

62

67

64

67

3

1963

1. halvår

47

63

67

65

67

3

2. halvår

47

63

67

65

68

3

1964

1. halvår

46

63

67

65

68

3

2. halvår

46

63

67

65

68

3

1965

1. halvår

45

63

67

65

68

3

2. halvår

45

63

67

65

68

3

1966

1. halvår

44

63

67

65

68

3

2. halvår

44

63

67

65

68

3

1967

1. halvår

43

64

67

66

68

3

2. halvår

43

64

67

66

69

3

1968

1. halvår

42

64

67

66

69

3

2. halvår

42

64

67

66

69

3

1969

1. halvår

41

64

67

66

69

3

2. halvår

41

64

67

66

69

3

1970

1. halvår

40

64

67

66

69

3

2. halvår

40

64

67

66

69

3

1971+

Indekseres

Indekseres

3

 

Muligheden for efterlønspræmie (præmien for ikke at gå på efterløn) fastholdes og som noget nyt kan man i 2012 få sit indbetalte beløb skattefritagelsesmulighed udbetalt.

Her skal dog slås fast at bruger man ikke efterlønsordningen vil der altid vøre bedre økonomi i at blive i ordningen og få præmien udbetalt. 

Velfærdsforliget er de nugældende regler og tilbagetrækningsreformen er det der vil gælde hvis der er flertal i folketinget bag tilbagetrækningsreformen. 

¯nsker man mere information så se på vores hjemmeside

, hvor der er links til såvel hele tilbagetrækningsreformen som til beregninger og kommentarer fra FTF. 

Værdien af medlemsskab af Erhvervsskolelederne

 

Også lederstillinger er i skudlinjen

Nogle gange g¾lder det om at lave en aftale om fratr¾den, andre gange om overgang til anden jobfunktion, seniorordninger eller pension.

. Vi har allerede i år været inddraget i flere sager for vore medlemmer. Det er altid svære sager, men det er lykkedes at få ordninger igennem til gavn for den enkelte og alle sager bliver behandlet som enkeltsager idet ikke to situationer er ens. 

I alle situationer er vi ind over og støtter såvel juridisk og praktisk såvel som sparringspartner og der er ingen tvivl om at vi gør en forskel. Både i kroner og i hjælp til at komme videre i job og liv.

 

Vi har i flere situationer i år været ude for ledere der ikke havde meldt sig ind i vores forhandlingsberettigede organisation. 

De har været medlem af deres tidlige organisation, eksempelvis Ledernes Hovedorganisation, eller andre. 

Her har nogle skoler svaret at de kun forhandler med den forhandlingsberettigede organisation – Erhvervsskolelederne i Danmark – EiD.

 

Her slutter det så 

I den situation skolerne er i er det desværre nok en dagsorden vi vil se en del gange i den kommende periode 

Derfor vil jeg opfordre til at i på skolerne tager fat i de der endnu ikke er blevet medlemmer 

 

DET GØR EN FORSKEL AT VÆRE MEDLEM AF EID -DEN ENESTE FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATION FOR VORES OMRDE

Der bliver ikke nogen forhandling, der bliver ikke noget forløb med sparring hvor vi kigger på den enkeltes helt særlige situation og der bliver ingen garanti for en aftale om fremtiden med EiD som formidler.

Vi lever i usikre tider hvor skolerne har økonomiske udfordringer som sjældent set.

Nogle skoler er udsat for besparelser der indebærer at der skæres i antallet af ansatte hvilket altid er smertefuldt.

 

Nyt fra seniorklubben:

Seniorklubben er nu komme godt fra land. Det første arrangement blev afviklet på Comwell i Middelfart med stor succes. Pensioneret overlæge Ole Helmig holdt foredraget “Lidt om humor og muntre hændelser”, hvor han kanter sig lidt ind på, hvad humor er, og påviser den rolle humor spiller, både i vores hverdag og i patientbehandling.
Ole Helmig har en lang lægekarriere bag sig, er medstifter af Nordisk Selskab for Medicinsk Humor, og tidligere formand for Selskabet Humor og Helbred.
Efter foredraget og en god frokost, var der en åben debat om hvad seniorerne fremover gerne vil med den nystiftede klub. ., og gør dem klart at de altså ud over alle de andre gode grunde til at være medlem af EiD, altså også stiller dem rigtig dårligt hvis de skulle være så uheldige at blive udsat for bortskæring af deres job, eller andre alvorlige situationer på skolerne… Et af ønskerne var et arrangement i efteråret med overnatning (selvfølgelig med ledsager). Initiativgruppen mødes i Randers den 30. maj. hvor efterårets arrangement og arrangementer i 2012 vil blive fastlagt.

Jens Porsgaard Nielsen

Formand

Erhvervsskolelederne i Danmark

Comments are closed.