Nr. 4 2009

Medlemsinformation nr. 4 2009

maj 2009

Seniorbonus
For at fastholde seniorer på de offentlige arbejdspladser blev det i forbindelse med OK 08 aftalt at udmønte 222 mio. kr. i en seniorbonus.
Ordningen indebærer, at ansatte i perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 får ret til en seniorbonus, når de opnår en vis alder.
Inden for vores forhandlingsområde gælder retten til en seniorbonus første gang, når man fylder 62 år. Bonussens størrelse er 2,9 % af den samlede årsløn.
Ordningen er udførligt beskrevet i publikationen Seniorbonus og seniorsamtaler udgivet af Personalestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg. Publikationen kan downloades fra vores hjemmeside eller via dette link: http://www.perst.dk/da/Publications/2008/Seniorbonusordninger%20og%20seniorsamtaler%20dec%202008.aspx

Lønsikring
Man kan ikke forsikre sig mod arbejdsløshed, men man kan sørge for at have sikret sig mest muligt økonomisk, hvis uheldet er ude.
Stort set alle forsikringsselskaber tilbyder i dag en såkaldt Lønsikring. Generelt for disse forsikringer er, at de kan tilpasses den enkelte efter behov – og pengepung.
Vi skal ikke her reklamere for bestemte selskaber eller ordninger, blot henlede opmærksomheden på, at de findes. Da en stor del af vore medlemmer er medlem af enten FTF-A eller Ledernes a-kasse gør vi dog specifikt opmærksom på disse a-kassers tilbud.
FTF-A har indgået en aftale med Top Danmark ”med særligt gode betingelser”, som kan sikre dig et månedligt beløb udover dagpengene ved ledighed.
Læs mere her: http://www.ftf-a.dk/bliv-medlem/loensikring/
Som medlem af Ledernes a-kasse er det muligt at tegne ”en af Danmarks billigste lønsikringsordninger” gennem Tryg.
Læs mere her: http://www.lederne.dk/lho/Ansaettelsesvilkaar/ledernestillaegsforsikring/ledernestillaegsforsikring.htm

Pensionsindbetalingsgrænse
Fra 1. januar 2010 lægger skattereformen et loft på 100.000 kr. til skattebegunstigede indbetalinger til ratepensioner. Samtidig vil der være et mindre rentefradrag ved indbetaling til pension, hvilket sætter en begrænsning for, hvor meget det kan betale sig at indbetale på sin pensionsopsparing.
Da det således fra næste år bliver mindre attraktivt for en række kunder at spare op, forventer PFA, at flere vil indbetale ekstra i år. PFA oplyser samtidig, at der er mulighed for at sætte penge ind på en livrente-pensionsopsparing, når loftet på de 100.000 kr. er nået.
EiD arbejder gennem COII på alternativer. Vi følger det nøje og melder ud, når der er nyt.
Du kan få flere oplysninger hos PFA Pension på www.pfa.dk eller på tlf.
70 12 50 00.

Stressundersøgelse
EiD er i samarbejde med PFA og Center for Stress ved at udarbejde en stresstest.
Testen bliver udformet som et spørgeskema, og vil blive sendt via mail til alle vore medlemmer.
Besvarelserne, som naturligvis er anonyme, vil blive bearbejdet af PFA og Center for Stress, og det endelige resultat vil danne grundlag for et par medlemsarrangementer i hhv. København og Vejle.
Til medlemsarrangementerne vil der være indbudt eksperter.
Tidshorisonten er, at vi forventer at udsende selve testen i slutningen af august og at have resultatet klar, så medlemsarrangementerne kan holdes i slutningen af september.

Venlig hilsen

Jens Porsgaard Nielsen
formand
Erhvervsskolelederne

Comments are closed.