Nr. 4 2008

Medlemsinformation nr. 4 2008

København, den 17. juni 2008

ESHA konferencen
Vi sendte tidligere på året et program for den store ESHA konference til alle medlemmer og andre interesserede. Det er stadig muligt at melde sig til konferencen, som holdes i København den 11. – 13. september 2008.
Vi forventer, at 5-600 skoleledere fra mange forskellige lande i Europa vil deltage. Vi opfordrer derfor vores medlemmer til at benytte sig af denne enestående chance for at mødes og udveksle erfaringer med en række spændende personligheder på tværs af landegrænser.
Du kan se programmet på www.erhvervsskolelederne.dk eller www.esha2008.dk, hvor også tilmelding kan finde sted.

Høringssvar
Undervisningsministeriet sendte for nylig et udkast om retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner til høring. Bestyrelsen har gennemgået oplægget og har vurderet, at det meget ligner de nuværende retningslinjer bortset fra ét område, som kalder på en reaktion. Det er det obligatoriske indsatsområde, som gælder for alle skoler. Det er vores opfattelse, at UVM med de krav, der her stilles, risikerer at straffe skolelederen af grunde, han/hun selv er uforskyldt i.
Vi mener, kravene er en undergravning af selvstyret på skolerne og betragter det generelt som aftalestof, der burde høre hjemme enten ved overenskomstforhandlingerne eller fortsat være overladt til lokal forhandling.
Du kan læse høringsudkastet og Erhvervsskoleledernes svar på www.erhvervsskolelederne.dk > Høringssvar.

Direktørløn
Det blev i forbindelse med OK08 resultatet aftalt, at der skal optages forhandlinger med Undervisningsministeriet vedrørende administration af chefløn for vore direktører.
Vi skal nu i gang med disse forhandlinger, som skal foregå skole for skole / direktør for direktør. Da det er af afgørende betydning for vores troværdighed og forhandlingsevne, at vi har de helt nøjagtige oplysninger om lønninger for alle vore direktører, har vi derfor bedt alle direktører give os detaljerede oplysninger om deres løn. Vi er taknemmelige for, at langt de fleste direktører meget hurtigt gav os en tilbagemelding, og vi vil indtrængende bede de sidste direktører oplyse os tallene.

Potentielle medlemmer
Vi holder et ret stabilt medlemstal i omegnen af de 500, og vi er glade for at have hver eneste af jer som medlem. Uden jeres opbakning ville både foreningen og lederne på erhvervsskolerne lide en krank skæbne. Der er i sagens natur en grænse for, hvor mange medlemmer vi kan blive i Erhvervsskolelederne. Men vi véd, at der rundt omkring på skolerne er ledere, som ikke er organiseret hos os. Har du kendskab til en kollega, som er ansat under vores forhandlingsområde, men som endnu ikke er blevet medlem, må du derfor meget gerne gøre ham/hende opmærksom på, at det er i Erhvervsskolelederne hans/hendes interesser bliver varetaget.
Vi vil meget snart sende en tilsvarende opfordring særskilt til de kontaktpersoner, vi har på skolerne.
Det er blevet nemmere at finde os
Vi har smidt ”–i” i vores domænenavn, så hjemmesiden findes nu på www.erhvervsskolelederne.dk og sekretariatet kan kontaktes på sekretariat@erhvervsskolelederne.dk.

Med disse ord vil sekretariatet og bestyrelsen ønske alle en rigtig god sommer.

Venlig hilsen
 
Jens Porsgaard Nielsen
formand

Comments are closed.