Nr. 4 2007

Medlemsinformation nr. 4 2007

Kolding 30. august 2007 

 

Kære medlemmer 

På sommerbestyrelseskonferencen besluttede vi at trimme organisationen så alle arbejdsgrupper fremover hører direkte under et FU medlem. 

Forretningsudvalget består af Kurt Kølle, Max Laigaard, Per Hansen og Jens Porsgaard Nielsen 

Hvorfor følgende ansvarsfordeling opstår:
Per Hansen
Overenskomst, løn og lønstatistik
Medlemsinformation og velkomstmateriale 

Max Laigaard
Kontaktpersoner og regionale arrangementer
Seniorudvalg 

Kurt Kølle
Uddannelsespolitik
COII lederforum 

Jens Porsgaard Nielsen
Åersmøde og generalforsamling
Internationalt samarbejde 

Arbejdsgrupper
Bestyrelsen har nedsat ovenstående arbejdsgrupper der med udgangspunkt i foreningens handlingsplan skal fremme de mål der er sat. Arbejdsgrupperne er forankret i bestyrelsen men for at få mere viden ind i arbejdsgrupperne vil det være et tilbud til alle medlemmer om deltagelse. Arbejdsgruppernes sammensætning og kommissorier kan læses på hjemmesiden. 

OK 08
Den 7. maj opfordrede vi første gang her i medlemsinformation til at starte debatten om vore OK-krav. 

Det blev fulgt op med en udsending nogle bud på krav i juni måned, med første indkaldelse til medlemsmøde i august måned om OK-krav
Den 21 august afholdt vi medlemsmøde og efter en lang og og god debat blev bestyrelsen udstyret med et katalog der kunne arbejdes videre med på vores sommerseminar den 26. 28. august. 

Dette katalog er blevet oversat til rganisationssprog og indsendt til COII den 1. september hvor bearbejdningen fortsætter.
De generelle krav fra EiD er: 

Generelle lønforbedringer til alle. Der har over tid været markant stigende arbejdsbyrde og ansvar for alle ledere på erhvervsskolerne
Den særlige feriegodtgørelse på 1,5% skal hæves. Godtgørelsen har i mange år været fastlåst
Lederne skal have ret til udvikling og uddannelse. Der er stigende fokus på ledere og ledelse og kravene stiger. Derfor er det vigtigt at lederne er rustet til de forøgede krav og til det kvalitetsløft offentlige ledere skal stå i spidsen for
De specielle krav der er stille fra EiD´s side er: 

Direktørerne på skolerne skal omfattes af ny løn. Direktørerne for de største skoler skal op i lønramme 39. De store skoler er blevet megainstitutioner der kræver topledere.
Laveste lederlønniveau skal være lønramme 34 og undervisningspligten skal ændres til undervisningsret. Det vil i stigende grad være nødvendigt for at rekrutere de rette ledere til vore skoler
HTX lederes løn og arbejdsforhold skal være sammenlignelig med det almene gymnasiums. Stillingerne er er niveaumæssigt ens og de to skoleformer er meget tæt på hinanden
Forbedring af seniorordninger for ledere. Ledere skal fra det skoleår/arbejdsår de fylder 60 være berettiget til en timeressource til personlig aflastning og evt. opsparing. Også kaldet aldersreduktion. Dette skal ses med baggrund i forventningen om at vi alle skal blive længere på arbejdsmarkedet.
Samme aftale for alle ledere på uddannelsesinstitutioner for erhvervsrettet uddannelse m.m. AMU,Maritime skoler, landbrugsskoler, skoler for tandklinik, designskoler, SOSU skoler m.fl.
Erhvervsakademier omfattet af samme organisationsaftale
Nedsættelses af et dialogforum på skolerne for chefer og ledere så der etableres bedre dialog mellem lederlagen og for at få et fora til diskussion af de specielle ledervilkår.
Pension af alle løndele. Større fleksibilitet i ydelsesmønstret. Indbetaling til pensionsordning efter det 37. pensionsår. Hvis man ønsker at det skal være attraktivt at fortsætte på arbejdsmarkedet længere end det 37. år skal der være pensionsindbetaling under en eller anden form.
Disse krav er nu fremsendt til COII.
ESHA 2008 konference
Erhvervsskolelederne er sammen med Gymnasieskolernes Lederforening og Danmarks Skolelederforening i gang med at planlægge den næste ESHA konference (European School Head Association) der finder sted i København 10. – 12. september 2008. Der forventes ca. 550 deltagere fra hele Europa.
Arrangementet vil finde sted i det centrale København 

Konferencens tema bliver ”vilkår for skoleledelse”. 

Sekretariat
Der arbejdes fortsat på etablering af et egentligt sekretariat. 

Jens Porsgaard Nielsen
Formand
Erhvervsskolelederne i Danmark

Comments are closed.