Nr. 3 2013

Medlemsinformatation 3 2013

Kolding den 25. februar 2013 

 

Processen mod Djøf 

Et overvejende flertal har nu i flere omgange givet bestyrelsen mandat til at fortsætte processen hen mod Djøf og Djøf-chefgruppen. En proces som vi ved betyder, at vi først og fremmest vil være medlem af Erhvervsskolelederne, som i dag, og derudover være medlem af Djøf og Djøf´s chefgruppe. 

Det er derfor vigtigt at vi holder fokus og sørger for at få indsendt indmeldelsesblanketten til os hurtigst muligt. 

 

Kontingent
Frem til den endelige overgang til Djøf vil der intet ske med kontingentet. Kontingentet kommer under ingen omstændigheder til at stige! 

Indmeldelse
Vi har i bestyrelsen fokus på, at vi ønsker at komme over i Djøf som en stærk og samlet forening. Derfor er det vigtigt for os, at modtage din indmeldelse til Erhvervsskolelederne og Djøf. Når vi bruger denne indmeldelsesblanket, er det fordi Djøf kræver en underskrift fra hver enkelt for at optage os i Djøf. 

Vi er i gang med indsamlingen af indmeldelser og vi vil samlet overrække disse til Djøf. 

Dialog
Det er også vores fokus om at være en stærk og samlet forening, som har betydning for erhvervsskolelederes vilkår. 

Vi tilbyder derfor at komme rundt på skolerne, hvis der er behov for dette, for at drøfte processen med medlemmerne. Det håber vi I vil gøre brug af, således vi kan få belyst eventuelle tvivlsspørgsmål, der må være i forbindelse med overgangen til Djøf i stedet for CO10 medlemskab. 

Derudover tilbyder vi alle medlemmer at kontakte os pr. tlf. eller mail med alle de spørgsmål som overgangen til Djøf kan rejse. Vi garanterer at alle får svar. 

Fremtiden
Processen mod Djøf er altså i fuld gang og det går planmæssigt fremad. Viser der sig efterfølgende behov for justeringer, efter vores overgang til Djøf, så vil vi naturligvis gøre dette. 

Forhandlingsretten
Ved at fastholde foreningen, vil vi kunne skabe det maksimale pres på CO10 i forhold til at få aftale- og forhandlingsretten flyttet med os til Djøf. Dette pres er nødvendigt og vi har aftalt med Djøf, at de vil bistå i dette pres. 

Udmeldelse af CO10
Vi vil allerede nu skriftligt melde os ud af CO10 og sende brev til Djøf, at vi ønsker at blive en del af Djøf og Djøf-chefgruppe fællesskabet. 

Hjælp i individuelle sager om løn- og ansættelsesvilkår 

Når vi er kommet over i Djøf, er det aftalt med Djøf, at det fortsat er Jens Porsgaard Nielsen, der vil give jer bistand i individuelle sager om løn- og ansættelsesvilkår, og du vil derfor stadigvæk have samme kontaktperson, når og hvis du har behov for dette i forbindelse med dine arbejdsmæssige forhold. 

Derudover tilbyder Djøf, som en naturlig del af vort medlemskab juridisk bistand i de situationer, hvor der er behov for det. Dette vil for dig som medlem betyde større og mere professionel bistand, end vi har kunnet tilbyde gennem CO10. 

Seniorer
For seniorer og seniorforeningen sker der ingen ændringer overhovedet. De vil fortsat være medlemmer af Erhvervsskolelederne, og kun der. 

Internt
Næstformand Knud Erik Hansen er udtrådt af bestyrelsen og ind er kommet Frans Henriques. Torben Stolten Thomsen er konstitueret som ny næstformand. 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

Jens Porsgaard Nielsen
Formand

Comments are closed.