Nr. 3 2010

Medlemsinformation nr. 3 2010

maj 2010

OK11

Tiden nærmer sig, hvor vi skal indsende vores krav til næste overenskomstforhandling til centralorganisationen CO10.

Vi vil meget gerne have medlemmernes input med til forhandlingsbordet og håber, I vil tage imod en opfordring til at diskutere, hvad der skal ske i den specielle situation, vi står i, med nulløsninger og nedskæringer her kort før overenskomstforhandlingerne går i gang.

Det politiske klima er jo ikke ligefrem ansporende. Alligevel mener vi ikke, vi skal lægge os ned, men i stedet arbejde for så gode vilkår for vore medlemmer som muligt.

Vi forestiller os, at kravene vil kredse om følgende:

 • Løn
  Generelle grundlønsforbedringer, herunder flere muligheder for lokale lønforbedringer.
 • Pension
  Alle løndele skal være pensionsgivende.
 • Ret til udvikling og uddannelse af ledere
  Trepartsforhandlingerne mellem regering, fagbevægelse og arbejdsgivere har sat et beløb af til lederuddannelse til alle offentlige ledere på primært diplomniveau samt på masterniveau. Der skal yderligere midler til. Vi skal måske overveje at kræve obligatoriske lederuddannelser på diplomniveau
 • Fritvalgskonto
  Her tænkes på, at den enkelte kan tilrettelægge sit løn- og pensionsforløb individuelt. Ligeså ønsker vi fleksibilitet i arbejdstiden, så man evt. kan arbejde længere, når man ikke har små børn og kortere, når man har.
 • Arbejdstilrettelæggelse
  Vores arbejdstidsregler er for visse grupper af ledere for utilfredsstillende, og bundgrænsen for krævede undervisningstimer bør sløjfes. Undervisningspligt bør ændres til undervisningsret
 • Personalepolitiske temaer
  Her tænkes på personalegoder, der i dag er næsten umulige i det offentlige. Det bør kompenseres yderligere.
 • Leder-SU
  Her tænkes på at øge ledernes mulighed for inddragelse i SU på skoler.
 • Karriereplanlægning for seniorer
  Her tænkes på at gøre skolerne forpligtede til at afholde karrieresamtaler for seniorer så de dels har forpligtigelsen til at tage initiativ til samtalerne og dels ansvaret for planerne. Alle skal ved en vis alder tilbydes samtale og planlægning af seniorkarrieren.

Vi har i dag sendt en opfordring til vores talsmænd om at forestå diskussionerne på de enkelte skoler for at snakke OK-kravene igennem og give os en tilbagemelding på jeres synspunkter, som så vil danne arbejdsgrundlag for bestyrelsens arbejde med at udtage de endelige krav.

Samtidig er alle velkomne til at indsende individuelle forslag og synspunkter til foreningen på sekretariat@erhvervsskolelederne.dk

Venlig hilsen
Jens Porsgaard Nielsen
formand

Comments are closed.