Nr. 3 2009

Medlemsinformation nr. 3 2009

april 2009

Gennembrud på de maritime skoler
Efter lang tids forhandling ligger der nu endelig et resultatpapir på en aftale for søfartslederne. Aftalen gælder for ledere under vores forhandlingsområde ved selvstændige maskinmesterskoler, skipperskoler og søfartsskoler.

Området har længe ikke været omfattet af en tidssvarende organisationsaftale. Vi finder den nye aftale tilfredsstillende og ser derfor aftalen som et såvel aftalemæssigt som lønmæssigt gennembrud for søfartslederne.

Søfartslederne er nu omfattet af et overenskomstbestemt basislønsystem, hvor cheflønspuljen for øverste leder opskrives, og der gives mulighed for forhandling om ekstra tillæg for allerede ansatte.
Aftalen er samtidig en endelig afklaring af, at forhandlingsretten ligger hos os i EiD for langt de fleste maritime skolers ledere.
Dette kan med rette kaldes et gennembrud.

Resultatpapiret kan ses på hjemmesiden under pkt. Fagligt.

Temamøde om mellemlederens krydspres
I samarbejde med Aarhus tekniske Skole afholdt EiD et temamøde den 24. marts.

Temaet var mellemlederens krydspres, hvordan opleves dette krydspres, hvad gør det ved den enkelte, og hvordan kan dette pres tackles individuelt og organisatorisk? Hvad er tegnene på, at arbejdspres bliver til stress, og hvordan kan man forebygge stress?

På baggrund af et oplæg af erhvervspsykolog Lene Bilde Jacobsen udspandt sig en god og livlig diskussion.

Deltagerne diskuterede ivrigt forholdene på de enkelte skoler og de stadigt voksende antal opgaver, der lander på mellemledernes bord fra såvel top som bund.

Mange oplevede krydspresset som et pres fra medarbejderne om stigende servicering på den ene side og fra den anden side et stigende pres om registrering, dokumentation og administration i stadig mere komplekse systemer.

Det viste sig, ikke overraskende, at der var stor overensstemmelse mellem oplevelserne på de forskellige skoler.

I den sammenhæng var der udbredt enighed om, at netværk, såvel på de enkelte skoler som på tværs af skoler, var et redskab til at få diskuteret og forholdt sig til problematikken.

Vi har planer om senere på året at afholde et tilsvarende møde øst for Storebælt.

Venlig hilsen
 
Jens Porsgaard Nielsen
formand
Erhvervsskolelederne

Comments are closed.