Nr. 3 2008

Medlemsinformation nr. 3 2008

København, den 2. juni 2008

 

Administrative fællesskaber
Regeringen har som bekendt udmeldt, at der på landsplan oprettes 25 centre til varetagelse af de administrative opgaver for ungdomsuddannelserne. Forarbejdet med at implementere de 25 centre er begyndt, og effektiviseringspotentialet forventes fuldt implementeret i 2011.
Meget tyder på, at erhvervsskolerne vil blive ramt langt hårdere økonomisk end de øvrige institutioner inden for ungdomsuddannelserne. Erhvervsskolerne har nemlig løbende gennem årene tilpasset deres økonomi og gennemført besparelser, hvor det var muligt.
I Erhvervsskolelederne har vi den holdning, at der ikke skal laves forhastede konklusioner.
Vi mener, det er på et alt for forhastet grundlag at etablere administrative fællesskaber blot med baggrund i en rapport fra Deloitte og den efterfølgende udmelding fra Finansministeriet.
Skal der laves fællesskaber, skal det ske ud fra en indholdsmæssig overvejelse og ikke udelukkende ud fra en administrativ besparelse iværksat at Finansministeriet.
Vi er derfor enige i den kritik, Danske Erhvervsskoler har rejst af Deloittes rapport og hilser det meget velkomment, at DE har nedsat en række arbejdsgrupper til kulegravning af rapporten.
I respekt for selvejet mener vi, skolerne selv skal beslutte, hvorledes en besparelse skal implementeres ud fra den enkelte skoles vurderinger.

DTL og COII
DTL har igangsat bestræbelser på at melde sig ud af COII og ind i LC (Lærernes Centralorganisation).
Det medfører, at antallet af ”uddannelsesforbund” formindskes kraftigt i COII.
De umiddelbare konsekvenser er til at overse, men det giver naturligvis forøget arbejde med de fælleselementer af overenskomsterne, der skal varetages, hvis der skal to centralorganisationer ind over.
På den anden side skal vi naturligvis ikke blot ”følge med” DTL over i LC.

EiD vil følge bestræbelserne meget nøje, og bestyrelsen vil løbende vurdere, hvor vores løn- og arbejdsforhold kan varetages bedst muligt.

Hjemmesiden
På vores hjemmeside www.erhvervsskolelederne-i.dk vil der fremover ligge links til små og store nyheder fra forskellige hjørner af vores verden. I skrivende stund kan du bl.a. læse om FTF’s repræsentantskabsmøde den 29. maj, og at ledere er vilde med gør-det-selv.
På hjemmesiden kan du altid læse de seneste referater fra bestyrelsesmøderne. Referatet fra den 27. maj er netop offentliggjort.

Venlig hilsen
 
Jens Porsgaard Nielsen
formand

Comments are closed.