Nr. 3 2007

Medlemsinformation nr. 3 2007

Værløse 18. juni 2007 

 

Kære medlemmer 

Hen over sommeren samler bestyrelsen forslag ind, der skal forarbejdes til krav. Erhvervsskolelederne i Danmark skal aflevere overenskomstkrav til COII 1. september. 

Foreningen planlægger et medlemsmøde i Trekantområdet 21. august omkring hvilke krav vi skal stille. 

Nedenfor er der nævnt nogle af de tanker bestyrelsen har gjort sig, har du tanker eller ideer der kan supplere eller erstatte nogle af de krav/forslag der her er nævnt så tøv ikke med at komme med dem. Du kan sende dem til sekretariatet. Her vil vi udarbejde et oplæg der sendes ud en uge før mødet i august.
Bestyrelsen holder herefter en intern temakonference den sidste weekend i august hvor kravene vil blive pudset af inder fremsendelse til COII. 

Idekatalog over krav. 

Løn.
Generelle grundlønsforbedringer. Også vores muligheder for lokale lønforbedringer. 

Pension
Al løn pensionsgivende 

Ret til udvikling og Uddannelse af ledere.
Her arbejdes der i trepartsforhandlingerne netop nu på at sætte et stort beløb af til lederuddannelse til alle offentlige ledere på primært diplomniveau (samt enkelte på Masterniveau). Derfor er det måske det mest oplagte at bruge OK-08 til. 

Fritvalgskonto
Her tænkes på at den enkelt kan tilrettelægge sin løn og pensionsforløb individuelt ligesom fleksibilitet i arbejdstid så man evt. kan arbejde længere når man ikke har små børn og kortere når man har etc… 

Udvidede barselsrettigheder.
Herunder til mænd. 

Leder SU
Folkeskoleledere arbejder med et nyt organ for ledere i kommunerne – en slags leder SU (MIO)) 

Ansættelsesvilkår
Her tænkes bl.a. på den kendsgerning at det offentlige vil få sværere ved at rekruttere og måske ikke vil kunne være lønførende. Så vil andre muligheder for ansættelsesvilkår være afgørende for at man kan gøre sig attraktiv.
Kan vores tjenestemandslignende. ansættelsesvilkår ”sælges” for en pris så vi bliver overenskomstansatte på forbedrede funktionærvilkår. 

Arbejdstilrettelæggelse
Vores arbejdstidsregler er for visse grupper af ledere for utilfredsstillende og bundgrænsen for krævede undervisningstimer bør sløjfes. 

Personalepolitiske temaer
Her tænkes bl.a. på personalegoder der er næsten umulige i det offentlige. (Kan vi hente noget her?)
-forslag: goder mod fradrag i bruttoløn, men med pensionsoptjening af fuld løn. 

Andre ledere i undervisningssektoren har arbejdet med at prioritere deres krav/forventninger til OK08. Med udgangspunkt i dette er der her arbejdet lidt videre 

Grundlønsforbedringer under en eller anden form nævnes som det øverst prioriterede krav.
Reguleringsordning bevares – vigtigt krav!
Central aftale om skal-tillæg til lederuddannelser/flere centralt aftalte trinløft for udvalgte funktioner (eks. Kontraktstyring, kompleksitet i arbejde)
Større lønforskel på ledere (afdelingsledere) og lærere
Indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, udbygning af seniorordninger, samt aftale om talsmandsfunktion for skoleledere er der generelt opbakning til at arbejde videre med under en eller anden form.
Hæve minimumsledelsestiden
Pensionen skal følge løntrinene (tjenestemænd) samt forhøjelse af overenskomstpensionsprocenten. Lokale løntillæg skal for tjenestemændenes vedkomne indgå i den pensionsgivende løn
Nye stillingskategorier skal indskrives i OK.
Ledere, der underviser, skal som minimum sidestilles med lærere.
Lokal løndannelse 

Dette var lidt inspiration til at tænke og komme med ideer. 

Med venlig hilsen 

Jens Porsgaard Nielsen
formand

Comments are closed.