Nr. 2 2011

Medlemsinformation nr. 2, 2011

 

Kolding den 14. februar 2011

Kære medlem!

Som I sikkert har hørt er der indgået forlig på statens område og dermed også for os.
Resultatet omhandler kun de generelle vilkår og ikke de specielle – i vores tilfælde forhandlinger for ledere ved vore skoler – forhandlinger.

Når alle forhandlingerne er slut skal den endelige behandling ske i bestyrelsen for EiD og CO-10
 
Det vigtigste er:
Vi skylder 1,46% til staten i “for meget udbetalt løn” i forhold til lønudviklingen i det private, det der også hedder reguleringsordningen.
Det bliver udlignet ved en lønforhøjelse pr. 1. april således at vi ikke får nogen lønændring i hele 2011.
I 2012 får vi en lønstigning ca. 1,7 %
Altså vil vi i hele perioden få en lønstigning på 3,15 minus det vi skylder på 1,46 altså 1,7.
Det kan ikke kompensere for den forventede prisudvikling, så der må påregnes en lille lønnedgang
 
Så meget om løn
Derudover ændres pensionsfradraget for de der går på pension før folkepensionstidspunktet.
Det er meget teknisk så her skal blot slås fast at det kun gælder folk der er født efter 1.1. 1959.
Udgangspunktet var meget værre, men hensigten er, at folk skal blive i job længere.
Med hensyn til alle de specielle krav der er rejst af organisationerne, eks. os i EiD, er der denne gang helt atypisk ikke afsat en eneste krone til disse forhandlinger.
Vi skal alligevel mødes med personalestyrelsen for at se, om vi kan gøre noget, men det ser umådelig svært ud.
Det hele er udtryk for en meget tynd kop te på alle punkter, hvilket skal ses i lyset af dels historisk høje lønstigninger i 2008 og i lyset af den igangværende finanskrise.
Vi kan ikke melde så meget mere ud nu. men vil følge op.
Er man yderligere interesseret kan man på vores hjemmeside se filerne med oversigter samt hele forligsteksten.

Bilag:
CFU forliget 2011
Bilag til CFU forliget 2011
CFU præsentation
CFU gennemgangen
Førtidstradragsprocenter

KH
Jens Porsgaard Nielsen
Formand
Erhvervsskolelederne i Danmark

Comments are closed.