Nr. 2 2010

Medlemsinformation nr. 2 2010

maj 2010

Kære medlem

Hermed fremsendes hovedpunkterne i regeringen og Dansk Folkepartis forlig om 24 mia. kr. besparelser på statsbudgettet.

Forliget betyder bl.a., at skolepraktikydelsen fremover skal være det samme som SU og at elever, der forlader en ungdomsuddannelse, ikke automatisk er berettiget til at blive optaget på en produktionsskole.

Hele forligsteksten kan læses her.

Her er hovedpunkterne i spareplanen:

1. Dagpengeperioden bliver forkortet fra fire år til to år

2. Udviklingsbistanden bliver skåret
Udviklingsbistanden bliver sat ned til 0,76 af BNP. I dag giver vi 0,83 af bruttonationalproduktet i udviklingsbistand.

3. Børnechecken bliver reguleret
For eftertiden bliver det ikke muligt at få udbetalt mere end 30.000 kroner årligt per familie.

4. Overførselsindkomster
Alle overførselsindkomster går fri. I den oprindelige plan skulle alle overførselsindkomster være fastfrosset i kroner og ører de næste to år.

5. Forhøjelse af topskattegrænsen udskydes
Grænsen for hvornår man skal betale topskat skulle være sat op fra 2011. Det er nu blevet udskudt tre år til 2014.

6. Beløbsgrænser for skatter reguleres ikke i 2011-2013
De næste to år bliver beløbsgrænserne for skatter ikke reguleret, så de følger den normale pris- og lønudvikling.

7. Sundhedsområdet tilføres fem milliarder kroner

8. Loft for fradrag af faglige kontingenter
Fradraget til faglige kontingenter må maksimalt være på 3.000 kroner årligt.

9. Flere i arbejde
Der bliver afsat fem milliarder kroner til at få flere i arbejde.

 

Venlig hilsen
Jens Porsgaard Nielsen
formand

Comments are closed.