Nr. 2 2009

Medlemsinformation nr. 2 2009

København, den 18. marts 2009                                                                            Udskriv med fotos

Kære medlem

Årsmøde
Vi holdt i går – den 17. marts 2009 – et velbesøgt årsmøde på Syddansk Erhvervsskole.

Første oplægsholder var Lars Qvortrup, som talte over titlen ”Skoleledelse – udfordringer og modeller” omhandlende de udfordringer, der gælder for erhvervsudannelsessystemet og hvilke ledelsesudfordringer, det giver.
Lars Qvortrups PowerPoint ligger på hjemmesiden (under Generalforsamling).

Dernæst underholdt Christine Feldthaus med et indlæg, hvor hun tegnede et portræt af danskernes moderne livsformer og gav en række nemme antistress-leveregler.

Generalforsamling
Efter årsmødet holdt vi generalforsamling.

Den nye bestyrelse
Der var et par nyvalg til bestyrelsen, så den nye bestyrelse ser nu sådan ud:

Jens Porsgaard Nielsen, HANSENBERG, formand
Knud-Erik Hansen, CPH West, næstformand
Max Laigaard, Randers tekniske Skole, kasserer
Kurt Kølle, Svendborg Søfartsskole
Marianne Brix, Aarhus tekniske Skole
Mariane Jørgensen, EUC Nord
Claus Christensen, Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
Mogens Buus Andersen, Food College Aalborg
Lotte Skaarup, Roskilde tekniske Skole

Kontingentstigning
Generalforsamlingen vedtog en kontingentstigning på 90 kr., så det månedlige kontingent pr.
1. april 2009 er 490 kr.
Kontingentbetalingen via løntræk vil blive reguleret med virkning fra 1. april.
Medlemmer, der ikke trækkes via lønnen, men selv indbetaler kontingentet, bedes med virkning fra 1. april indbetale 490 kr.

Referat og flere billeder fra generalforsamlingen vil snarest blive lagt på hjemmesiden.

Venlig hilsen
 
Jens Porsgaard Nielsen
formand

Comments are closed.