Nr. 2 2007

Medlemsinformation nr. 2 2007

Kolding 7. maj 2007 

 

Kære medlemmer 

Så har travlheden i forbindelse med generalforsamling og årsmøde lagt sig.
Nedtælling til næste generalforsamling og årsmøde er begyndt, reserver derfor allerede nu 11. marts 2008, hvor foreningen holder årsmøde i Kolding. 

Generalforsamling og konstituering
På generalforsamlingen blev valgt 2 nye medlemmer til bestyrelsen. Louise Rosthøj fra CPH West og Finn Poulsen fra Aarhus tekniske Skole. 

Bestyrelsen består i øvrigt af Jens Porsgaard Nielsen CEU Kolding som formand, Per Hansen Roskilde tekniske Skole som næstformand, Mariane Braun EUC Nord som sekretær, Max Laigaard Randers tekniske Skole som kasserer, Claus Christensen Dansk Center for Jordbrugsuddannelser som direktør rep., Kurt Kølle Svendborg Søfartsskole samt Karsten Kuhn Hansen Aalborg tekniske Skole. 

Forretningsudvalget består af Kurt Kølle, Max Laigaard, Per Hansen og Jens Porsgaard Nielsen 

Arbejdsgrupper
Bestyrelsen har nedsat nogle arbejdsgrupper der med udgangspunkt i foreningens handlingsplan skal fremme de mål der er sat. Arbejdsgrupperne er forankret i bestyrelsen men for at få mere viden ind i arbejdsgrupperne vil det være et tilbud til alle om deltagelse. Arbejdsgruppernes sammensætning og kommissorier kan læses på hjemmesiden. 

Medlemstallet ligger stabilt på lidt over 500 medlemmer, som følge af omstruktureringer på skolerne dækker tallet dog en del ind- og udmeldelser. Har du viden om at der på din skole findes ledere der ikke er medlem så må du gerne gøre dem opmærksom på vores eksistens. Det er vores indtryk at der kan være nogle potentielle medlemmer vi endnu ikke har nået. 

ESHA 2008 konference
Erhvervsskolelederne er sammen med Gymnasieskolernes rektor forening i gang med at planlægge den næste ESHA konference (European School Head Association) der finder sted i København 10. – 12. september 2008. Der forventes ca. 550 deltagere fra hele Europa.
Arrangementet vil finde sted i Falkoner Centret. 

Konferencens tema bliver ”vilkår for skoleledelse”.
Mange lande har ønsket at få konferencen til deres land så det er lidt af et kup at det lykkedes for os at få det til Danmark. Sæt også kryds i kalenderen til denne begivenhed. 

Nordisk Skoleleder Forum
NordiskSkoleleder Forum har på sit møde i Stockholm i slutningen af april vedtaget at arbejde med etik. Udgangspunktet for dette arbejde er inspiration fra eksempelvis de danske folkeskoleledere der har udarbejdet et ”Kodeks for god skoleledelse”.
Vi hilser det velkomment at bruge det nordiske samarbejde til netop den slags drøftelser, ligesom vi på vores sidste generalforsamling besluttede at sætte et arbejde i gang med udarbejdelse af et ”Kodeks for god erhvervsskoleledelse” 

OK 08
Omkring overenskomst 08 er arbejdet i bestyrelsen i fuld gang.
Vi skal opfordre til at der startes diskussioner på skolerne om hvilke krav vi ønsker at stille til OK 08 allerede nu. 

Der vil inden for kort tid komme nærmere ud til såvel kontaktpersoner som til medlemmer i øvrigt. 

Sekretariat
I fortsættelsen på at styrke vores forening er et egentlig sekretariat rykket tættere på realisering.
Ungdomsskolelederne og vi er blevet enig om etablere et hus for ledere på uddannelsesinstitutioner med udgangspunkt i vore to foreningers selvstændige sekretariater. Herudover vil en række mindre foreninger for undervisningsledere blive tilknyttet huset.
Vi ser frem til denne styrkelse af vores arbejde. 

Jens Porsgaard Nielsen
Formand
Erhvervsskolelederne i Danmark

Comments are closed.