Nr. 1 2013

Medlemsinformation nr. 1

Kolding, den 1. februar 2013

Massivt flertal for overgang til Djøf

Tiden er nu til at samles efter en lang periode med debat. Samles om at sikre erhvervsskolernes le-deres vilkår og føre vores forening ind i fremtiden. Fremtiden i Djøf

Flere års diskussion fik sin endelige afgørelse på vores ekstraordinære generalforsamling den 31. Januar.

Efter en relativ kort debat på gårsdagens ekstraordinære generalforsamling i Kolding, besluttede et stort flertal at overgangen til Djøf skal gennemføres og der blev dermed sat punktum for en lang og god debat om foreningens fremtid.

Vi har nu haft en tid med diskussion og debat om fremtiden og konklusionen er klar.
Jeg vil nu opfordre til, at vi alle bakker op om denne beslutning, så vi i samlet trop kan fortsætte arbejdet med at sikre erhvervsskolernes lederes vilkår, bredt set.

Lad os i fællesskab, uanset om vi har været enige eller uenige undervejs, gøre denne optagelse i Djøf’s Chefgruppe til en manifestation på at vi, Erhvervsskolelederne, vil præge fremtidens er-hvervsskoler, og ledernes vilkår.

Det der sker nu er, at overgangen til Djøf og Djøf´s Chefgruppe gennemføres. Alle bedes udfylde et kort skema og når skemaerne er samlet af os, overdrages de til Djøf, hvorefter overgangen sker så hurtig det kan lade sig gøre. Skemaet bedes indsendt i løbet af februar 2013.
Herefter er vi som forening overgået til Djøf’s Chefgruppe.
Vi kan dermed komme videre med det, det i virkeligheden handler om, nemlig varetagelsen af med-lemmernes arbejdsmæssige, ledelsesmæssige, økonomiske, sociale og juridiske interesser.

Jeg vil gerne takke for den massive opbakning fra lederne på skolerne, der kom til udtryk på vores ekstraordinære generalforsamling i går, klart flere end 2/3 bakkede op, det var overvældende og glædeligt.

Nu skal vi så i mål.

Vi ved endnu ikke endnu hvor det fremtidige kontingent ender, men vi kan love det ikke bliver dy-rere og at vi forventer at kunne sætte det en spids ned, samtidig med at vi øger serviceniveauet for medlemmerne betydeligt.

Bestyrelsen vil ved først givne lejlighed fremsende udmeldelsen af CO10.

Så lad os klappe hinanden på skuldrene og få udfyldt optagelsesskemaerne, så vi alle i fællesskab kan komme i Djøf så hurtigt som muligt

Kampen for forhandlingsretten skal fortsættes, intensiveres og tydeliggøres, så den ligger hvor den hører hjemme, nemlig der hvor lederne beslutter den skal være og ikke hvor CO10 eller andre fin-der det opportunt.

Skal vi gennem en periode uden, klarer vi sagtens det, specielt med det massive apparat som Djøf og Djøf’s Chefgruppe i ryggen.

Jens Porsgaard Nielsen
Formand
Erhvervsskolelederne i Danmark

Comments are closed.