Nr. 1 2012

Medlemsinformation nr. 1, 2012 

Kolding den 1. feb. 2012

Kære medlem

Breaking News 

For os er det Breaking News at vi påtænker at forlade vores centralorganisation CO-10 og i stedet tilslutte os DJØF’s Chefgruppe. 

Bestyrelsen har enstemmigt besluttet at indstille til generalforsamlingen i marts måned at vi flytter over.

Baggrunden er et grundigt og længerevarende analysearbejde om dels vores organisatoriske fremtid og dels hvor vi mest hensigtsmæssigt hører hjemme samt ikke mindst hvor vi vurderer at vore interesser bedst kan blive varetaget. 

Analysen har vist ret entydigt at skulle vi ændre noget, og det var vi enige om vi skulle, ja så skulle det være en tættere tilknytning til AC og her er det tydeligt at vi hører hjemme i DJØF’s Chefgruppe, hvor kommunale, regionale og statslige chefer er organiseret. 

Her vil vi ligeledes kunne fortsætte som selvstændig forening sammen med lederne på landets gymnasier og lederne på VUC Centrene, der begge allerede er i DJØF´s Chefgruppe. Ledere vi dels deler mange vilkår med og dels i forvejen har et udmærket samarbejde med. 

Moderniseringsstyrelsen har længe haft et mantra om at lave en fælles lederaftale på ungdomsuddannelsesområdet. Vi vurderer at vores indflydelse på det vil være større i DJØF’s Chefgruppe. Det bør stille os bedre at hovedparten af lederne på ungdomsuddannelsesområdet er i samme forhandlingsorganisation. 

Medlemssammensætningen i vores forening viser os også tydeligt at det er den vej vi skal gå.

Overflytningen vil indebære at vi kan drage nytte af alle de tilbud DJØF har til sine medlemmer og væsentligst kommer vi sammen i en DJØF gruppe der har ledelse, ledere og lederes vilkår som udgangspunkt for såvel det daglige arbejde, som det mere overordnede. 

Vore sekretariatsopgaver vil ligeledes i fremtiden blive udført af DJØF. 

Vi har gennemført drøftelser med såvel CO-10’s ledelse som DJØF’s Chefgruppe, og vi forventer at køreplanen bliver som følger:

Bestyrelsen fremlægger sit forslag på generalforsamlingen den 21. marts.

Under forudsætning af at forslaget vedtages bemyndiges bestyrelsen til at gennemføre forhandlingerne om såvel udtræden af CO-10 som optagelse i DJØF’s Chefgruppe. 

 

Herefter går det tekniske arbejde i gang. 

Her er det vigtigt at holde sig for øje at vi naturligvis ikke vil acceptere forringelser af vore vilkår.

Vi forventer ikke at træerne vokser ind i himlen ved en overgang til DJØF´s Chefgruppe, men vi forventer at vore vilkår som ledere vinder bedre genklang i DJØF´s Chefgruppe end vi er vant til. 

Overgangen søges gennemført hurtigst muligt.

 

Venlig hilsen 

Jens Porsgaard Nielsen

formand

Erhvervsskolelederne

Comments are closed.