Nr. 1 2007

Medlemsinformation nr. 1 2007

Kolding 27. februar 2007

Generalforsamling og Årsmøde
Den 20 marts afholder vi som alle skulle være bekendt med årsmøde og generalforsamling på hotel Comwell i Kolding.
Igen i år er det lykkes at få en række udstillere til at møde op så det dels kan blive et aktiv for arrangementet og dels give et tilskud til økonomien.
Programmet er sendt til alle sammen med bestyrelsens skriftlige beretning.
Så vi i bestyrelsen håber på massiv opbakning til arrangementet.
Se program og tilmelding på vores hjemmeside: www.erhvervsskolelederne-i.dk
Husk at tilmelde jer.

Lønstatistik
I disse dage får i alle en mail med opfordring til at udfylde en lønstatistik.
Det er væsentligt for EiD at så mange som muligt udfylder denne statistik da den skal bruges i vores alle sammens arbejde for at højne vore lønninger.
Så husk at udfylde

Faglige sager
Siden sidst har vi haft en række faglige sager spændende fra fyringer over flytninger til pensionssager samt rådgivning af medlemmer i en lang række spørgsmål.
Antallet af sager er konstant på et anse4eligt omfang.
De fleste sager løses i mindelighed om end ikke altid uden sværdslag.

Overenskomstopfølgning
I en tidligere medlemsinformation har vi skrevet:

”I året efter en overenskomstafslutning er der en række hængepartier og ledernes vilkår er et af dem
Der foregår pt. en række forhandlinger mellem undervisningsministeriet og personalestyrelsen på den ene side og COII og Erhvervsskolelederne i Danmark på den anden side.

Forhandlingerne foregår på mange niveauer og med mange forskellige deltagere og dagsordener.

• Ny overordnet lederaftale for alle ledere ved undervisningsinstitutioner under staten
• Ny organisationsaftale for CVU ansatte ledere samt ledere ved AMU centre og på søfartsstyrelsens område
• Nyt lønsystem for alle ledere ved undervisningsinstitutioner under staten
• Klassificering af enkelte direktørstillinger i nye lønrammer”

Sådan er situationen stadig og det er klart utilfredsstillende for os som organisation at det tager så uendelig lang tid.
Allerede til august skal vi indgive vore krav til OK 08 og det er ganske enkelt ikke i orden at vi stadig har hængepartier så lang tid efter.
Vi arbejder stærkt på at speede tempoet op, men vi er ikke alene på banen.

Grænsedragning
Centralorganisationerne arbejder fortsat med spørgsmålet om grænsedragning.
Foreningen følger naturligvis disse møder meget tæt idet vi som tidligere sagt ikke er interesseret i, at grænsedrage nogen af vore medlemmer til andre organisationer. Så indtil videre har foreningen derfor på det kraftigste protesteret mod grænsedragninger der berører vores medlemskreds.

Kassereren
Vores kasserer gennem mange år Mogens With er desværre alvorlig syg og har været sygemeldt i en længere periode.
Det har betydet at nogle henvendelser og sagsbehandlinger har taget lidt længere tid en normalt.
Vi håber på forståelse og ønsker ham god bedring.

Sekretariat.
Vi har gennem længere tid arbejdet for at finde et fast sekretariat. Vi har opstillet tre kriterier for etablering af et egentlig sekretariat. 1. Det skal være sammen med andre. 2./ det skal være sammen med andre ledere og 2./ Det skal være sammen med andre ledere i undervisningsverdenen.
Bestræbelserne ser ud til at gå i den rigtige retning og vi forventer i nær fremtid – formodentlig på generalforsamlingen den 20. marts at kunne berette faste fremtidsplaner om sekretariat.

Husk:
vores hjemmeside findes på www.erhvervsskolelederne-i.dk
Her finder du blandt andet:
Referater
Artikler
Nyhedsbreve
Aftaleforhold talsmandsoversigt
Vedtægter
Adresser og telefonnumre på bestyrelsen
samt en lang række andre oplysninger,

 

Jens Porsgaard Nielsen
Formand
Erhvervsskolelederne i Danmark

Comments are closed.