PFA Forsikringer

PFA Forsikringer

PFA Helbredssikring

– din vej til hurtig behandling

PFA forsikringsbetingelser 1.1.2010

Som medlem af Erhvervsskolelederne kan du tegne en billig helbredssikring til dig og din ægtefælle/samlever gennem PFA Pension.

Hvad er PFA Helbredssikring?

PFA Helbredssikring bliver populært kaldt sundhedsforsikring. Med den får du blandt andet mulighed for at blive behandlet hurtigt på privathospitaler, -klinikker eller hos en speciallæge. Læs mere her om PFA Helbredssikring, inden du beslutter dig.

Hvad koster forsikringen?

Medlemsprisen på forsikringen er 2.576,04 kr. pr. år (fra 1.1.2015). Vil du også tegne en forsikring til din ægtefælle/samlever, er prisen for ham eller hende 2.385,24kr. Forsikringen dækker, til du fylder 65 år. Det er desuden et krav, at du betaler til forsikringen og fortsat er medlem af Erhvervsskolelederne.

Hvordan betaler du for forsikringen?

Du betaler for forsikringen via indbetalingskort udsendt fra PFA. Erhvervsskolelederne står derudover udelukkende for til- og afmelding af helbredssikringen.

Vil du vide mere eller tilmelde dig?

• Læs mere om PFA Helbredssikring her
Tilmeld dig her
• Kontakt PFA’s kundecenter på 70 12 50 00, hvis du har spørgsmål til PFA Helbredssikring og Lotte Skaarup på 22 68 67 94, hvis du har spørgsmål til til-, afmelding og betaling.

Sådan gør du, hvis du får brug for helbredssikringen!

Bliver du syg eller får en skade og får brug for din helbredssikring, er det vigtigt, at du får en henvisning via din egen læge, før du kontakter PFA på 39 17 68 70 eller helbredssikring@pfa.dk.

PFA har døgnåbent og kan give dig rådgivning om valg af behandlingssted samt hjælpe dig videre. I langt de fleste tilfælde kan de allerede over telefonen give dig tilsagn om, at de vil dække undersøgelse samt eventuelt behandlingsforløb.

COII Konto – din supplerende pensionsopsparing

Er du ansat som tjenestemand og har et pensionsgivende løntillæg, får du automatisk en CO II konto hos os. En CO II Konto er en supplerende pensionsopsparing, der oprettes som en kapitalpension.

Alle indbetalingerne til CO II Kontoen går til ren opsparing og indeholder derfor ingen forsikringsdækninger. Læs mere her

COII Pension – en fleksibel pensionsordning i PFA Pension – klik her