Gruppelivsordning

Gruppelivsordning

Tvungen gruppelivsordning 

Alle erhvervsskoleledere – ansat under Undervisningsministeriet – er med i en tvungen gruppelivsordning. Denne ordning indeholder foruden dødsfaldsdækning også “Visse kritiske sygdomme”. Se, hvilke sygdomme der dækkes – klik her

Frivillig gruppelivsordning 

Som medlem af Erhvervsskolelederne har du mulighed for at tilmelde dig den gruppelivsordning, vi har indgået med Forenede Gruppeliv. 

Forsikringen omfatter dødsfaldsdækning samt en børnesum til børn under 20 år (den omfatter ikke kritisk sygdom). Du kan se forsikringsbetingelserne og dækningssummerne her. Tilmelding kan ske ved henvendelse til sekretariatet sekretariat@erhvervsskolelederne.dk 

Har man flere gruppelivsforsikringer, kommer de alle til udbetaling samtidig i det omfang, de dækker samme “hændelse”.