ESHA 2008

ESHA 2008

Den 11. ESHA konference i København 11. – 13. september 2008

ESHA er, som måske bekendt, den europæiske skoleledersammenslutning European School Heads Association. Den store ESHA konference holdes hvert 2. år i forskellige lande, og i 2008 lykkedes det Gymnasieskolernes Lederforening og Erhvervsskolelederne i Danmark i samarbejde at få konferencen her til landet.

Konferencens hovedtema var: ”Leadership and conditions of schoolleadership in Europe”. Programmet bød bl.a. på foredrag, workshops og skolebesøg. 

En række workshops blev gennemført med emner som:
• Educational Leadership
• Ethics and school leadership
• OECD – a more thorough and in-depth view on the paper ”Improving School Leadership”
• Leadership training
• School leaders in charge of school development
• Open digital learning resources
• The impact of school leadership on school results
• LEGO learning – in school and after school

Rigtig mange roste workshops’ene, og interessen var så omfattende, at der stort set intet frafald var til de gennemførte workshops.

Vi synes selv, at ESHA konferencen blev en stor succes. Det ved vi også, at andre er enige i, idet vi har fået mange positive tilbagemeldinger rundt omkring fra i Europa. Også fra Undervisningsministeriet har vi fået ros.

Herfra skal lyde en stor ros til TEC/Frederiksberg for det meget vel tilrettelagte besøg på skolen, ligesom stor ros skal lyde til Hotel- og Restaurantskolen for det meget vel gennemførte General Board Meeting.

Comments are closed.