ESHA 2006

ESHA 2006

Den 10. ESHA konference, Rom 2. – 4. november 2006

Konferencetema: A Future with an ancient Heart.

European School Heads Association holder konference hvert andet år – i 2006 var det i Rom.

I alt 520 skoleledere fra 29 forskellige lande deltog. Fra Danmark deltog 2 foreninger: Gymnasieskolernes Rektorforening og Erhvervsskolelederne i Danmark. EiD var repræsenteret af det internationale udvalg bestående af formand Jens Porsgaard Nielsen, næstformand Per Hansen, kasserer Mogens With og bestyrelsesmedlem Mariane Braun.

Konferencen strakte sig over tre dage. Forud for konferencens egentlige start blev der afholdt bestyrelsesmøde i ESHA, hvor Jens Porsgaard Nielsen deltog. Øvrige deltagere var samtidig på besøg på lokale skoler. Per Hansen og Mariane Braun besøgte Liceo Scientifico Statale i udkanten af Rom. Det er en skole, der indholdsmæssigt bedst kan sammenlignes med et dansk teknisk gymnasium.

Selve konferencen blev indledt med velkomst af formanden for de italienske skolelederes organisation Giorgio Rembago, dernæst bød den italienske undervisningsminister Guiseppe Fioroni velkommen, hvorefter den egentlige velkomsttale blev holdt af ESHAs præsident Burkhard Mielke. 

Mielke glædede sig over det store antal deltagere og understregede vigtigheden af at udveksle synspunkter og erfaringer på tværs af landegrænser for at lære af hinanden.

Konferencens sidste punkt lørdag eftermiddag var afslutning og afsløring af værtsnationen for den 11. ESHA konference i efteråret 2008. ESHAs præsident gjorde et stort nummer ud af at fortælle at vi næste gang skal mødes i Danmark og formanden for Gymnasieskolernes Rektorforening gav en flot præsentation af København.

Så nu er der en stor og spændende opgave for de danske skolelederforeninger med at få stablet et godt program på benene til om to år. Der bliver brug for alle gode idéer og samlede kræfter. Det hører I mere om!

Interesserede kan få Power Point præsentationer fra nogle af oplæggene ved henvendelse til sekretariatet. Og hvis nogen ønsker kontakt til en skole eller en skolelederforening et sted i Europa kan sekretariatet også formidle dette. Der er masser af muligheder for at udveksle erfaringer og lære af hinanden.

 

Comments are closed.