Den 8. september 2014

Bestyrelsesmøde

Mandag den 8. september 2014

Roskilde teknisk Skole

Pulsen 8

4000 Roskilde

Det store mødelokale 2. sal

Mødet startet kl. 11.30
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tilstede:         Jens Porsgaard Nielsen, Sten Sørensen, Lotte Skaarup, Lars Nissen Holm, Søren Clausen, Erik Lundgaard og Torben Stolten Thomsen

Afbud:             John, Egebjerg, Morgens Buus Andersen, Lars Henry Andersen og Poul Erik Søe Jeppesen

Referent:        Torben Stolten Thomsen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dagsorden:

 

1. Referatet fra juni er godkendt.

2. Orientering fra formanden og formandskabet
JPN arbejder videre med lønstatistik for EiD medlemmerne. Opgaven er at sikre at lønberegneren efterfølgende vil blive dynamisk på baggrund af økonomistyrelsens beregning over for Djøf. Dette betyder at lønberegneren vil blive væsentligt forbedret i forhold til egen tidligere beregning. Fra februar 2015 vil vores titler og lønsummer være del af lønberegneren. Sten spørger ind til om der kan være tale om skæv lønstatistik fordi der er større del teknisk skole direktører med end Handelsskoledirektører og samtidig er lønnen højere blandt teknisk skole direktørerne end hos SOSU og Handelsskolerne. JPN fortæller at der i statistikken også udarbejdes liste over direktører i både lønramme 37 og 38. JPN har fået konfirmeret af Djøf at nye medlemmer i vores interesseområde, som melder sig ind i Djøf, modtager informationsbrev om EiD JPN arbejder på at få Djøf til løbende at sende liste over ny indmeldte i EiD. JPN har modtaget partnerskabsaftale med FTF-A – Bestyrelsen godkender at denne underskrives. Søren spørger ind til om der vil blive sammenlægning af pensionskasse for EiD medlemmerne, i forbindelse med en overtagelse af forhandlingsretten. Sten opfordrer til at vi om en måned statistisk udarbejder en visning på, hvor mange direktører der nu er medlem af EiD, således vi kan bruge dette i forhold til vores fortsatte arbejde på at hverve nye medlemmer. Der arbejdes på at afholde et talsmands-/ledersektionsformandsmøde. Der udarbejdes liste hertil af Mogens (endvidere søger Sten for at fremskaffe liste over ledersektionsformændene på handelsskolerne) og mødet afholdes i november. Lotte foreslår at der tænkes i workshoptankegangen til mødet. Torben forslår at der kigges en ekstra gang på tidspunktet i forhold til sikring af at mødet bliver en succes. Programmet færdigudarbejdes inden datoen endelig fastsættes. (Arbejdsgruppe bestående af Sten, Jens, Lars H og Lotte, hvor Jens indkalder til planlægningsmøderne) Temaet er hvad talsmandens fremtidige rolle vil være og herunder hvilket samarbejde der fremadrettet bliver mellem foreningen og talsmændene. Der afholdes efterfølgende 5 regionale eftermiddagsmøder hen over vinteren med medlemmerne på de enkelte skoler. Vi kan med fordel bruge Djøf til at fortælle hvilke karrierenetværk Djøf kan tilbyde i forbindelse med nogle af møderne. Beslutning: Vi starter med at afholde 3-5 regionale møder, som afvikles fra januar. Region Sjælland afholder det første regionsmøde. Der er 2 der deltager i ESHA konferencen i oktober (Jens Porsgaard Nielsen og Torben Stolten Thomsen). Der er generalforsamling i forsikringsagenturforeningen i september

3. Orientering fra den øvrige bestyrelse
Der ansættes flere ledere på skolerne i forbindelse med den nye EUD reform

4. OK15
Bestyrelsen indstiller at vi i brevet til Moderniseringsstyrelsen fokusere på 3-4 hovedbudskaber, samt at det er os der repræsentere lederne på erhvervsskolerne. Brevets sigte er at gøre opmærksom på vores berettigelse i forhold til b.la. Forhandlingsretten og til den formelle rets mal placering. Brevet har været inde hos Djøf for at modtage sparring på brevet. Sten anbefaler at vi som indledning retfærdiggøre foreningens nye ståsted og samlingen mellem tekniskskoleledere, handelsskoleledere og SOSU-ledere. Vi skal derudover huske at det ud over CO10 også er LC der er repræsenteret. Beslutning: hovedbudskab på forhandlingsretten skal frem og være central. Derudover ændre ’ønsker’ til noget mere stærkt som ikke skal være ’krav’. Vi skal have kogt antallet af krav ned. Det aftales at bestyrelsen i løbet af tirsdag fremkommer med forslag til punkter der ikke skal med. Herefter sender Jens kravene til Moderniseringsstyrelsen.

5. Økonomi og medlemssituationen
Forenet gruppeliv her modtager vi i år kun refusion for de tidligere EiD medlemmer. I forbindelse med Europæiske rejseforsikring har vi betalt for stort kontingent, fordi vores rejser i Danmark er medregnet. Vi forventer at vores finansielle indtægter bliver plus i år.

6. E.v.t.

7. Gennemgang af vores portefølje ved Niels Therkelsen – investeringsrådgiver Nordea
Lukket sag

8. Beslutning af investeringsprofil for EiD og placering af formuen
Bestyrelsen beslutter efter præsentation af de 5 investeringsprofiler, at EiD investere ud fra ’balanceret investeringsprofil’ og bestyrelsen beslutter at der investeres via ’Privat banking portefølje’

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 16. december 2014

Comments are closed.