Den 16. marts 2011 (konstituerende)

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 

Onsdag den 16. marts 2011 kl. 18.00 på EUC Lillebælt 

Til stede: Jens Porsgaard Nielsen, Dorthe K. Jensen, Lotte Skaarup, Max Laigaard og Torben Stolten Thomsen 

Afbud: Knud-Erik Hansen, Mogens Buus Andersen, John Egebjerg 

Referent: Mariane Jørgensen 

Dagsorden:
Konstituering 

Næste bestyrelsesmøde 

Ad 1.
Bestyrelsen konstituerede sig med Max Laigaard som kasserer og Dorthe K. Jensen som sekretær. 

Desuden konstituerede bestyrelsen formand, næstformand og kasserer som forretningsudvalg. 

Ad 2.
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til torsdag den 12. maj 2011 kl. 10.00 på HANSENBERG

Comments are closed.