Den 15. marts 2011

Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 17.00 

Byggecentrum 

Tilstede: Jens Porsgaard Nielsen, Max Laigaard, Torben Stolten Thomsen, Dorthe K. Jensen, Lotte Skaarup, Mogens Buus Andersen, Mariane Jørgensen

Afbud: John Egebjerg, Knud-Erik Hansen,

Referent: Mariane Jørgensen 

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 1. februar 2011
3. Kommentarer til referat fra de seneste 2 FU møder
4. OK-11
5. Handlingsplan for den kommende generalforsamlingsperiode
6. Meddelelser fra formanden
7. Evt. 

Referat:
Ad 1.
Dagsorden blev godkendt. 

Ad 2.
Referatet blev godkendt. 

Ad 3.
De to FU-referater blev taget til efterretning uden kommentarer. 

Ad 4.
JPN informerede om det resultat, der er opnået ved OK-11. Vi får absolut ingenting, tværtimod forringes vores pension, hvis man går på pension tidligere end ved den obligatoriske pensionsalder. Bestyrelsen besluttede at anbefale et nej. Det får formentlig ingen konsekvenser, da de fleste af organisationerne i CO-10 formentlig anbefaler et ja. 

Ad 5.
Forslaget til handlingsplan blev gennemgået og vedtaget. Det præsenteres på generalforsamlingen. 

Ad 6.
JPN informerede om ekstraordinært repræsentantskabsmøde i CO-10 18. marts 2011, ESHA-møde i Amsterdam 31. marts – 1. april 2011 samt Nordisk Skoleleder Forum i Tampere 6.-8. april 2011. 

Ad 7.
Intet.

Comments are closed.