Den 15. januar 2013

Referat fra bestyrelsesmøde 

Torsdag d. 15. jan. 2013
Mødet holdes på Hotel Byparken, Grønningen 2, Kolding 

Tilstede: Max Laigaard, Mogens Buus Andersen, Jens Porsgaard, Knud-Erik Krøjer Hansen, Torben Stolten Thomsen, , Lotte Skaarup, John Egebjerg Johansen

Afbud: Dorthe Jensen

Referent: Torben Stolten Thomsen

Dagsorden:
Dagsordenen:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Tilbagemelding fra møde med HL og fællesmødet med CO10
3. De videre skridt mod DJØF
4. Meddelelser
5 evt. 

1. Referat: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med ændring af punkt 4 

2. Tilbagemelding fra møde med HL og fællesmødet med CO10
Der har været møde mellem CO10, HL og Erhvervsskolelederne. STATE meddeler, at de ikke ønsker at deltage i møde.
Den 14. Januar afholdte CO10 (Peter Ibsen, Marianne Skovgaard og Helle Rasmussen), HL(Sten Sørensen) og Erhvervsskolelederne (Jens Porsgaard Nielsen og Knud-Erik Krøjer). HL har besluttet at de vil arbejde for at komme over i DJØF. Jens Porsgaard fortalte på mødet omkring forløbet at mødeaktiviteterne med CO10. CO10 meddelte klart at forhandlingsretten ikke var til diskussion i forhold til at tage denne med til DJØF. Mødet viste tydeligt at hverken HL eller Erhvervsskolelederne kan få forhandlingsretten med over til DJØF. 

Jens Porsgaard Nielsen ridser op, hvad de næste step skal være: Vi skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling med varsel på 14 dage og forslaget vil være en ekstraordinær generalforsamling til afvikling den 31. januar. Dette for at afholde den ekstraordinære generalforsamling førend der skal udsendes indkaldelse til ordinære generalforsamling.
Det eneste punkt på dagsorden, at opnå mandat til at fortsætte arbejdet med overgang til DJØF. Derfor kun dette ene punkt på dagsordenen.
John spørger ind til om mandatet er ”mandat til overgang til DJØF med eller uden aftale og forhandlingsret”, hvortil Jens konkludere at det er rigtigt forstået.
Max spørger ind til om CO10 kan bede andre varetage vores forhandlingsret, hvis vi flytter og hermed spørger om CO10 kan bede andre fx TAT om at forhandle for medlemmerne. (Spørgsmålet er interessant for de medlemmer der tænkes at blive tilbage).
Jens: Vi har mandat til at varetage medlemmernes interesser. 

Debatten i bestyrelsen afstedkommer, der afholdes en ekstraordinær generalforsamling med et punkt på dagsordenen;
Bestyrelsesflertallet ønsker et generalforsamlingsmandat til at fortsætte processen med at overgå til DJØF´s Chefgruppe med eller uden forhandlingsret, med udgangspunkt i det udsendte notat ”Historisk mulighed”.Årsagen hertil er manglende enstemmighed omkring beslutningen om at flytte foreningen over til DJØF uden aftale og forhandlingsretten. 

3. De videre skridt mod DJØF
Flertallet har besluttet at afholde ekstraordinær generalforsamling den 31. januar og materialet klargøres onsdag den 16. januar til udsendelse 

4. Regnskab og arbejdsbudget
Arbejdsbudgettet blev gennemgået for bestyrelsen og godkendt på mødet. Kontingentet til ESHA fastholdes i 2013 

5. Meddelelser
Når foreningen repræsenteres, bedes bestyrelsen huske at afstemme dette med formanden. 

6. evt. 

Jens Porsgaard Nielsen
Formand
Erhvervsskolelederne

Comments are closed.