Handlingsplan

Handlingsplan for Erhvervsskolelederne

 

Marts 2016 – marts 2018:

Styrke det politiske arbejde for at forbedre vilkårene for ledere og ledelse ved erhvervsskoler i Danmark

Fastholde professionel faglig bistand, herunder bistand til varetagelse af medlemmernes juridiske, sociale og arbejdsmæssige interesser gennem medlemskab af offentlige Chefer i Djøf

Nytænke vores kommunikation til og med vore medlemmer.

Løbende kontakt til og besøg på skolerne

Herunder: Løbende kontakt til skolernes ledergrupper

Arbejde med synliggørelse af foreningen

Arbejde for at forhandlingsretten ligger ved Erhvervsskolelederne i Djøf

Varetage medlemmernes interesser i forhold til overenskomstforhandlinger, herunder cheflønpuljen og indplaceringer

Fortsætte bestræbelserne på at udbygge samarbejdet med andre lederorganisationer i undervisningsverdenen både nationalt og internationalt, herunder gennem deltagelse i Nordisk Skoleleder Forum og ESHA Fastholde og udbygge dialogen og samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen og ministerier.

Udbygge samarbejdet med Danske Erhvervsskoler
-Lederne såvel som -Bestyrelserne

 


Godkendt på generalforsamlingen den 10. marts 2016

Comments are closed.